Het gebruik van data is in opkomst. Organisaties zijn zich steeds vaker bewust van het feit dat data iets kunnen betekenen bij het verbeteren van de bedrijfsvoering en dienstverlening. De uitdaging in de praktijk is het adopteren van de juiste technologie en het aftasten van de ethische en wettelijke grenzen, zegt Laurens Koster, medeoprichter en business analytics consultant bij Future Facts.

...

Laurens Koster

‘Data zijn het nieuwe goud’, is een veelgehoorde kreet. Hoe ziet u dit?

“Veel organisaties weten ondertussen dat data waardevol kunnen zijn en een aantal weet wat er daadwerkelijk mogelijk is op het gebied van data-analyse. Toch komt van de uitvoering vaak weinig terecht, bijvoorbeeld omdat men moeite heeft om de juiste data en specialisten bijeen te krijgen. Het komt uiteindelijk neer op een gebrek aan implementatiekracht. Dat wil zeggen, veel van de huidige ICT-systemen binnen organisaties zoals de overheid ‘kennen’ de programmeertaal niet waarmee data scientists en analysemodellen werken. Men kan misschien wel data verzamelen, maar om daar vervolgens waarde uit te halen, zullen dat soort organisaties eerst nieuwe technologie moeten adopteren. Hier zul je de traditionele manier van denken moeten doorbreken op basis van aangetoonde businesswaarde.”
 
 
 

Is dat financieel haalbaar voor bijvoorbeeld een gemeente?

“Er zijn geen bakken met geld voor nodig. Veel van de benodigde technologie is open source, dus je hoeft geen licentie te kopen. Bovendien kun je met behulp van de cloud bijna van minuut tot minuut systemen aan- of uitzetten, waardoor je kleine stappen kunt nemen om te zien of er een business case is. Dat maakt deze vorm van digitalisering zo interessant, zeker ook voor de overheid.”

Wat weerhoudt overheidsinstanties ervan om hiermee aan de slag te gaan?

“Hoewel ook binnen de overheid het bewustzijn groeit dat er met data veel mogelijk is, brengt het gebruik ervan een ethisch vraagstuk met zich mee. Wat mag wel en niet met betrekking tot het verzamelen en analyseren van de gegevens van bedrijven en burgers? Zo zullen mensen er wellicht geen probleem mee hebben om data in te zetten bij het detecteren en voorkomen van melkvee- of toeslagfraude, dat is maatschappelijk goed uit te leggen. Bij andere zaken is het draagvlak misschien weer anders. Overheidsinstanties moeten zich realiseren dat er veel data beschikbaar is om toegevoegde waarde aan burgers en bedrijven te leveren en zelfs maatschappelijke problemen op te lossen. Het opzoeken van de ethische grenzen hoort hierbij, want er zijn hiervoor geen best practices voorhanden. Ontwikkelingen zoals artificial intelligence, robotisering en Internet of Things zullen allemaal versnellen. Er zijn digitale platforms nodig om te zorgen voor samenwerking tussen alle technieken, maar ook voor betere interacties tussen interne en externe partijen.”

Welke rol spelen jullie?

“Wij bieden diensten van a tot z met een focus op waardecreatie voor de klant. Wij kunnen organisaties helpen simpelweg het bewustzijn te creëren over wat er mogelijk is en wat men wil met data, of bieden advies over verbeterpunten. Zo kan het zijn dat een bedrijf al gebaat is bij beter opgeleide mensen of een beter proces om de data-analyse uit te voeren. Aan de andere kant van het spectrum kunnen we ook assisteren bij het implementeren van een volledig big data-analysesysteem waarop de nieuwste ontwikkelingen in artificiële intelligentie worden geïmplementeerd. Onze aanpak daarbij is gebaseerd op het werken met controlegroepen. Op die manier wordt heel snel duidelijk welke waarde data-analyse kan toevoegen. Waardecreatie betekent ook goed implementeren. Data analytics is innovatief en vernieuwend, maar voor ons ook een kwestie van gewoon doen.”