Datacenters ondersteunen een breed scala aan activiteiten. Ze worden gebruikt om IT systemen en toebehoren, zoals connectiviteit en opslag, te huisvesten. In de afgelopen jaren groeit het aantal organisaties, verspreid over verschillende branches, dat ervoor kiest hun IT systemen onder te brengen in een datacenter. Een trend waarop de zorg, in het bijzonder ziekenhuizen, nog achterloopt.

Data in de zorg

Traditioneel gezien geldt voor ziekenhuizen het gedachtegoed om data dichtbij te hebben, om een sterker gevoel van zekerheid te hebben. Tegelijkertijd is in het verleden gebleken dat een goede dataverbinding realiseren en bekostigen niet gemakkelijk is. Twee criteria die een belangrijke rol spelen in de overweging om gegevens op een externe locatie onder te brengen.

Dankzij technologische ontwikkelingen verandert dit beeld, verklaart Stijn Grove, managing director bij Stichting Dutch Datacenter Association (DDA), de brancheorganisatie van datacenters in Nederland. In de zorg vindt een verschuiving plaats naar digitaal bewerken en verwerken van dossiers. Dit geldt eveneens voor het gebruik van ziekenhuisapparatuur.

“Neem ter illustratie het gedigitaliseerd proces van röntgenfoto’s maken en analyseren. Tijdens een consult is het vereist om deze data via een snelverbinding direct voorhanden te hebben”, legt Grove uit.

Ziekenhuizen hebben een continue zorgplicht dus van de in gebruik genomen IT-systemen wordt vereist dat deze continu operationeel zijn. Een extern datacenter opereert op een dusdanig kwalitatief niveau, dat in deze behoefte voorzien kan worden. Het begrip ‘redundantie’ is hierbij belangrijk, dat zoveel zegt als meervoudige uitvoering van deze voorzieningen.

Waarborging van data

Volgens chief information officer Simon Vermeer van het Erasmus MC gebruiken ziekenhuizen, met name UMC’s, drie typen data. Bedrijfsvoeringdata, onderzoekdata en patiëntgegevens, de laatste vastgelegd in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Laatstgenoemde valt in de hoogste categorie, waarvan de veiligheid en vertrouwelijkheid gewaarborgd moet worden. Vermeer noemt hierbij het belang van de betrouwbaarheid van dataverbindingen, die met de hedendaagse technologie goed te waarborgen valt. Gepaard met de expertise van faciliteerders van datacenters, kunnen ziekenhuizen kiezen voor diensten waarbij geen inhoudelijke toegang tot hun data wordt gegeven. Grove benadrukt dat een datacenter alleen de fysieke veiligheid waarborgt en ziekenhuizen zelf de controle over de toegang tot de gegevens in handen houden. De veiligheid ligt bij de verwerkers, de
personen die werken met patiëntgegevens.

Voordelen extern datacenter

Volgens Vermeer heeft een extern datacenter verschillende voordelen. Hij stelt voorop dat de opslag van data op een externe locatie de medische veiligheid van patiënten vergroot. EPD’s bevatten onder meer informatie over medicatie, bij een ziekenhuisopname kan de
patiënt erop vertrouwen dat altijd toegang is tot de medische gegevens. “Dit betekent dat er altijd adequaat kan worden gehandeld”, licht hij toe. Daarnaast meent hij dat snelle toegang tot informatievoorzieningen de zorgverlening naar patiënten toe verbetert.

Hierdoor kan vlot in een juist behandelplan geadviseerd worden. Grove voegt hieraan toe dat de vertrouwelijkheid van gegevens beter te waarborgen valt door bijvoorbeeld kennis op het gebied van diefstalgevoeligheid van de datacenter-exploitant. Tevens minimaliseert het risico dat een systeem stopt met werken als er iets fout gaat op één plek, door opslag op meerdere locaties en het redundant uitvoeren van netwerkverbindingen.

Steeds vaker worden clouddiensten aangeboden die kunnen worden gekoppeld in een datacenter. De leveranciers van ziekenhuisapparatuur maken ook steeds meer gebruik van dit soort diensten. Ziekenhuizen zijn er daarom bij gebaat dat de gegevensuitwisseling met deze externe partijen op een centrale en gecontroleerde plek samenkomt.