De ISO 26000 richtlijn geeft bedrijven handvatten voor een integrale aanpak. Veel organisaties doen al op een of andere manier aan MVO, maar vaak ontbreekt de samenhang.

Wat is ISO 26000?

ISO-normen zijn internationale kwaliteitsnormen. Is een bedrijf ISO gecertificeerd, dan betekent dit dat het aan alle eisen voldoet die in de norm zijn omschreven en dat alle relevante kwaliteitsprocessen binnen het bedrijf goed op orde zijn. ISO 26000 kent echter geen eisen en kan daardoor niet worden gebruikt voor certificering. Wél is het een internationale wegwijzer die bedrijven helpt om MVO te implementeren in hun organisatie.

De voordelen van ISO 26000

Het werken met de richtlijn biedt bedrijven een aantal voordelen. Zo helpt ISO 26000 onder meer om prioriteiten aan te brengen binnen de MVO-activiteiten en maakt de richtlijn duidelijk waar de meeste duurzaamheidswinst valt te behalen. Een ander belangrijk voordeel is dat iedereen, zowel binnen de organisatie als internationaal, via ISO 26000 dezelfde MVO-taal spreekt, zodat er geen verwarring kan ontstaan. De richtlijn helpt bovendien de geloofwaardigheid van de MVO-communicatie van een bedrijf te vergroten, zowel naar de zakelijke markt als richting de consument. Tenslotte biedt de richtlijn vooral veel tips en adviezen waarmee een organisatie MVO kan integreren in alle bedrijfsactiviteiten.

Implementatie van MVO

Hoe MVO dient te worden geïmplementeerd, laat de richtlijn redelijk vrij. Wel reikt hij voorwaarden aan voor het slagen daarvan. Zo wordt het hebben van commitment in alle lagen van het bedrijf als essentieel gezien. Ook wordt aangeraden om vooraf een inventarisatie te maken van de MVO-verwachtingen van alle belanghebbenden. Verder wordt geadviseerd om het beleid naar de praktijk te vertalen door de missie en visie te verankeren in de bestuurs- en besluitvormingsstructuur, maar ook in de dagelijkse activiteiten en processen. Tenslotte is het devies: wees transparant! Dat betekent duidelijk maken wat je doelen zijn en hoe je die tot dusver gerealiseerd hebt. Maar ook wat er beter kan en hoe je dat denkt te gaan doen.