Posts From Crissy Mulder

Nieuw pensioenstelsel met communicatie op maat

Het pensioenstelsel moet op de schop. Het huidige stelsel sluit niet langer aan bij ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving en op de arbeidsmarkt. Het is onvoldoende berekend op een veranderende arbeidsmarkt, demografische ontwikkelingen, economische dynamiek en de veranderende klantbehoefte. Daarnaast is het vertrouwen van de Nederlander in het pensioen laag. Informatie bereikt en raakt de burgers onvoldoende. Communicatie op maat kan hierin uitkomst bieden. Nederland is volop in ontwikkeling en

Voor- en nadelen van de platformeconomie

‘Platformeconomie’ is een ware trendterm. De bekendere online deelplatformen, voor onder meer auto’s en huizen, maakten dit begrip tot een heuse utopie. Zij zijn de voorlopers van de deeleconomie en nieuwe netwerksamenleving. En dat belooft wat. Hoe groot is de deeleconomie in Nederland, welke voor- en welke nadelen brengt deze vorm van vraag en aanbod met zich mee, en wat brengt de toekomst? Platformen bieden transparantie in vaak ondoorzichtige markten,

Duurzame toekomst van vastgoedorganisaties

De doelmatigheid van vastgoedorganisaties laat vaak te wensen over. Beslistrajecten duren vaak jaren in plaats van weken en daardoor worden sociaalmaatschappelijke eisen en duurzaamheidsdoelen dikwijls niet behaald. Nog te vaak zijn vastgoedorganisaties ingericht als project- in plaats van regieorganisatie. De competenties sluiten niet aan bij een duurzame toekomst. Dit terwijl Europa rondom energiebesparing met steeds strengere wet- en regelgeving komt. Het geheel daarvan is echter niet overzichtelijk. De sector moet

Nederlandse waterkeringen op de schop

De Nederlandse waterkeringen gaan op de schop. Door klimaatveranderingen kampen we met toenemende neerslag, een stijgende zeespiegel en langere perioden van droogte. Onze waterkeringen zijn hier onvoldoende tegen bestand. Tegelijkertijd nemen de gevolgen van een mogelijke overstroming toe, omdat steeds meer mensen achter waterkeringen wonen en werken. In 2016 stelde de deltacommissaris daarom nieuwe normen voor. Ruim een derde van de waterkeringen voldoet hier nog niet aan. Welke plannen liggen

De logistieke problemen in de stad

Decennia lange urbanisatie doet onze binnensteden verstoppen. Een trend die ten koste gaat van onder meer onze gezondheid, veiligheid en het milieu. Problematiek die erkend wordt door bewoners, lokale overheden en organisaties, maar nog lang niet altijd door de logistieke sector zelf. Al twintig jaar lang praten we over mogelijke oplossingen, maar knopen worden niet doorgehakt. Waarom niet? En welke oplossing biedt nu echt uitkomst? We vroegen het prof. dr.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'