Infrastructuur

De onzichtbare kracht van goed assetmanagement

Bijna 140.000 kilometer verharde wegen, meer dan 6000 kilometer vaarwegen, 3000 kilometers spoorwegen en 35.000 kilometer fietspaden. Dat is hoeveel verkeersinfrastructuur Nederland rijk is volgens de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Als onderdeel daarvan liggen er bruggen, sluizen, dijken, waterkeringen, wissels, seinen en meer. “Het zijn allemaal assets die een bepaalde functie mogelijk maken”, vat Rogier Wolfert, hoogleraar Engineering assets management aan de TU Delft,

Grensoverschrijdend denken in mobiliteitsbeleid

Waar de openbare ruimte steeds drukker en mobiliteit steeds complexer wordt, schuiven verantwoordelijkheden voor vraagstukken en oplossingen voorbij gemeente- en provinciegrenzen. Een gezamenlijke aanpak waarbij bevoegdheden naadloos in elkaar overlopen is noodzakelijk om een hoogwaardige infrastructuur te creëren. Welke (decentrale) overheid daarvoor aan de eindstreep verantwoording aflegt, is voor de gebruiker niet belangrijk, stelt Ed Rentenaar, Voorzitter van Vereniging Openbaar vervoer Centrumgemeenten. Grensoverschrijdend mobiliteitsbeleid Mobiliteit in de breedst mogelijke zin

‘We moeten anders naar spoorgebruik kijken’

In de Randstad worden mensen dagelijks geconfronteerd met kilometerslange files, een gebrek aan parkeerplaatsen en overvolle treinen, bussen en metro’s. De huidige urbanisatiegolf zal dit mobiliteitsprobleem alleen nog maar groter maken, voorspelt hoogleraar Railbouwkunde Rolf Dollevoet. “De vraag is hoe we deze grote stroom aan mensen van A naar B kunnen transporteren op een voor hen prettige manier, die tegelijkertijd financieel aantrekkelijk en haalbaar is.” “Pas als de overheid hierin

Auto van de zaak nieuwe stijl

Steeds meer zakelijke rijders willen zelf hun mobiliteit regelen. Met een mobiliteitsbudget kan dat, maar werkt dat ook? Tijden veranderen en zo ook de wensen binnen de zakelijke mobiliteit. Met name werkgevers willen nadenken over hoe mobiliteit anders kan, volgens Renate Hemerik, directeur van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA). Daar ligt vaak een duurzame gedachte aan ten grondslag. Werknemers zijn echter tevreden met het huidige mobiliteitsbeleid, blijkt uit recent

De spoortechnologie van de toekomst

De binnenstedelijke ontwikkeling in Nederland verloopt zo snel dat de infrastructuur in rap tempo overbelast raakt. Hoewel een heroverweging op investeringen in de infrastructuur noodzakelijk lijkt, kan het ook anders, vinden Pieter Kal (Business Manager Signalling & Infra) en Maarten Spaargaren (algemeen directeur) van Ricardo Rail. “Door technische mogelijkheden en innovaties te benutten, kunnen bestaande budgetten anders worden ingevuld en kan op dezelfde infrastructuur uiteindelijk meer vervoerd worden.” “Studies van

Maatschappelijke impact van de smart city

Bij de term smart city krijgen veel mensen een beeld van een sciencefictionachtige omgeving, waar alles draait om high tech innovaties en data. Deze innovaties zijn echter niet de belangrijkste verandering in de stad van de toekomst. In een échte slimme stad gaat het helemaal niet over techniek, maar om de mensen, aldus Irene Bruines, Smart City manager bij Ziut. Als de techniek niet belangrijk is, wat is dan wel

Blijven investeren in de infrastructuur

Ontwikkelingen genoeg in de markt van telefonie- en internetplatforms. ISDN verdwijnt, de Nederlandse digitale infrastructuur is na de Rotterdamse haven en Schiphol de derde mainport en connectivity wordt het nieuwe adagium. Uitdagingen die om het nodige lef vragen, en diepgaande inzichten in de markt. In gesprek met Peter Veenman (Vice President Country Management), Mohieddine Messousi (Senior Business & Strategy Consultant) en Ali Salem (Interim Sales Manager) van Colt Technology Services,

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'