Posts van Yara Hooglugt

Duizenden euro’s lichter na identiteitsfraude

Een telefoonabonnement op een onbekend nummer, een factuur van producten die niet zijn aangeschaft of zelfs een nieuw huurcontract op naam van iemand die al in geen twintig jaar is verhuisd. Identiteitsfraude kan ernstige vormen aannemen en heeft een enorme impact op slachtoffers. Met simpelweg een kopie van een identiteitsdocument (ID) kunnen persoonlijke gegevens worden misbruikt en een identiteit worden gestolen. Blijf daarom vooral logisch nadenken, bepleit Helen van der

Gelijke kansen voor mkb

De Aanbestedingswet die in ons land van kracht is sinds 2013, is opgesteld om competitie bij inschrijvingen op tenders te stimuleren. Maar hoe houdt het midden- en kleinbedrijf (mkb) het hoofd boven water in de harde aanbestedingswereld, waar risico’s van opdrachten vaak groot zijn en de concurrentie al evenzeer? De Aanbestedingswet bestaat voor een groot deel uit een implementatie van Europese aanbestedingsrichtlijnen. In 2016 werd de wet voor het laatst

Een jaar meldplicht datalekken

De invoering van de meldplicht datalekken op 1 januari 2016 heeft een duidelijk signaal afgegeven naar ondernemend Nederland. Een signaal dat nu, ruim een jaar later, niet alleen is doorgedrongen tot de grotere bedrijven, maar ook tot het mkb. Want het melden van een datalek kan niet alleen noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van een bedrijf, maar ook voor de veiligheid van de mensen die persoonsgegevens in goed vertrouwen hebben

Marktgeoriënteerd onderwijs stimuleert innovatie

Ontwikkelingshulp wordt in toenemende mate gefinancierd volgens de methode performance based financing, ook op het gebied van onderwijs. Investeringen worden niet overheids-, maar marktgeoriënteerd gedaan en komen pas ten goede aan onderwijsinstellingen wanneer zij hebben aangetoond de door de overheid vastgelegde resultaten te hebben bereikt. Deze resultaatgerichte manier van financieren verbetert het onderwijs in ontwikkelingslanden, stelt public health-arts Robert Soeters. Overheidsgestuurde gezondheidszorg-en onderwijssystemen waren een logische stap tijdens de dekolonisatie

“Leg hervormingen niet van bovenaf op”

Het verbeteren van onderwijs in ontwikkelingslanden is een omvangrijk proces dat stap voor stap moet worden aangepakt. Dat stelt Mark Hoeksma, onderzoeker op het gebied van active learning aan de Universiteit van Amsterdam. “Als nieuwe methoden worden uitgestort over leraren die hun eigen gebruiken gewend zijn, blijft er weinig over van de impact.” Het achterblijven van de onderwijskwaliteit in ontwikkelingslanden is een complex probleem, stelt Hoeksma. Aan de ene kant

Verzuim voor zijn door duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid en een goed preventiebeleid om verzuim te beperken zijn onlosmakelijk verbonden. Het is daarom van belang dat werknemers arbeid verrichten die gebaseerd is op de mogelijkheden en talenten die zij hebben. Want een werknemer mag dan wel fysiek aanwezig zijn, dat wil nog niet zeggen dat hij of zij op de juiste plek zit binnen een organisatie. Dit kan gevolgen hebben voor de duurzame inzetbaarheid binnen een organisatie.

De belangrijke termen agile en risicomanagement

Agile en risicomanagement zijn twee termen die nog lang niet altijd in één adem worden genoemd, maar wel degelijk veel gemeenschappelijke waarden hebben. Organisaties die agile ondernemen kunnen zichzelf namelijk veel kosten en tijd besparen en daarmee bedrijfsrisico’s indammen. Het devies: als iets niet goed blijkt te zijn, stop er dan ook op tijd mee. Het meest illustrerende voorbeeld van efficiënt risicomanagement in een agile structuur, weliswaar rijkelijk laat toegepast,

Antibioticareductie: de ogen zijn op Nederland gericht

Om resistentie te voorkomen moet antibioticareductie in de veehouderij een feit worden. Er zijn weliswaar flinke stappen gezet in de afgelopen jaren, maar de kabinetsdoelstelling om het antibioticagebruik in 2015 met 70 procent te hebben gereduceerd ten opzichte van 2009, is niet gehaald. Voor zowel diereneigenaren als dierenartsen is het daarom zaak om de komende jaren nog zorgvuldiger om te gaan met voorschrijving en het gebruik van deze medicatie. De

‘EU maakt innovaties gewasbescherming moeilijk’

De biologische gewasbescherming is een relatief jonge tak, maar gaat inmiddels hand in hand met de chemische. Ondernemers in de glastuinbouw gebruiken vaak al louter biologische gewasbescherming, in de akkerbouw wordt het belang van zowel biologische als chemische middelen al tientallen jaren onderkend. In de branche wordt veel onderzoek gedaan naar nieuwe methoden en middelen om de biologische gewasbescherming te optimaliseren. Potentie is er dus genoeg, zegt Piet Boonekamp van

Investeren in geluk voor duurzame inzetbaarheid

Het klinkt zo logisch: levenslustige en gezonde medewerkers zijn gemotiveerder om aan het werk te gaan en blijven. Toch is het niet voor alle werkgevers vanzelfsprekend om te investeren in vitaliteit en geluk op de werkvloer. Geluk en vitaliteit – het zijn abstracte begrippen die voor veel werkgevers en medewerkers moeilijk te definiëren zijn. Binnen bedrijven valt geen eenduidig beeld te schetsen van zaken die een gelukkig gevoel veroorzaken, dit