Posts From Yara Hooglugt

‘Maak van eiwittransitie een nationale ambitie’

Vlees, vis en zuivel zijn voor veel Nederlanders niet uit het dieet weg te denken. Toch zal er iets moeten gebeuren: bij een onverminderde consumptie van dierlijke eiwitten is ‘Parijs’ nog ver weg en is het onmogelijk om de gestelde klimaatdoelen voor 2030 te behalen. Dat stellen Nationale Energiecommissaris Ruud Koornstra en Jeroen Willemsen, oprichter van de Green Protein Alliance. “Als we het patroon van de afgelopen zestig jaar voortzetten

Grensoverschrijdend denken in mobiliteitsbeleid

Waar de openbare ruimte steeds drukker en mobiliteit steeds complexer wordt, schuiven verantwoordelijkheden voor vraagstukken en oplossingen voorbij gemeente- en provinciegrenzen. Een gezamenlijke aanpak waarbij bevoegdheden naadloos in elkaar overlopen is noodzakelijk om een hoogwaardige infrastructuur te creëren. Welke (decentrale) overheid daarvoor aan de eindstreep verantwoording aflegt, is voor de gebruiker niet belangrijk, stelt Ed Rentenaar, Voorzitter van Vereniging Openbaar vervoer Centrumgemeenten. Grensoverschrijdend mobiliteitsbeleid Mobiliteit in de breedst mogelijke zin

De schoonmaker als allround facilitair medewerker

Het beeld van de traditionele schoonmaker is flink aan verandering onderhevig. Steeds meer organisaties zijn de mogelijkheden aan het verkennen om schoonmakers een breder takenpakket te geven, zodat het werk gevarieerder wordt en medewerkers meer mogelijkheden hebben zich te ontwikkelen. Geïntegreerde facilityservices Door in de toekomst een kruisbestuiving te realiseren tussen onder meer beveiligings-, catering- en schoonmaakmedewerkers wordt steeds meer bewogen richting geïntegreerde facilityservices binnen een pand. Dit stelt Piet

Het meten van potentie met breinkennis

Nu de arbeidsmarkt aantrekt, is de kans groot dat de war on talent, zoals de competitieve zoektocht naar geschikt personeel ook wel wordt genoemd, weer in alle hevigheid losbarst. Selectieprocedures zijn nog vaak hetzelfde als tientallen jaren geleden; maar leiden de geijkte wegen van sollicitatiebrieven en -gesprekken wel tot het aantrekken en behouden van het personeel met de beste potentie? En wat kan kennis over het brein betekenen in deze

Faal snel, leer sneller met agile

Agile en risicomanagement zijn twee termen die nog lang niet altijd in één adem worden genoemd, maar wel degelijk veel gemeenschappelijke waarden hebben. Organisaties die agile ondernemen kunnen zichzelf namelijk veel kosten en tijd besparen en daarmee bedrijfsrisico’s indammen. Het devies: als iets niet goed blijkt te zijn, stop er dan ook op tijd mee. Het meest illustrerende voorbeeld van efficiënt risicomanagement in een agile structuur, weliswaar rijkelijk laat toegepast,

Duizenden euro’s lichter na identiteitsfraude

Een telefoonabonnement op een onbekend nummer, een factuur van producten die niet zijn aangeschaft of zelfs een nieuw huurcontract op naam van iemand die al in geen twintig jaar is verhuisd. Identiteitsfraude kan ernstige vormen aannemen en heeft een enorme impact op slachtoffers. Met simpelweg een kopie van een identiteitsdocument (ID) kunnen persoonlijke gegevens worden misbruikt en een identiteit worden gestolen. Blijf daarom vooral logisch nadenken, bepleit Helen van der

Gelijke kansen voor mkb

De Aanbestedingswet die in ons land van kracht is sinds 2013, is opgesteld om competitie bij inschrijvingen op tenders te stimuleren. Maar hoe houdt het midden- en kleinbedrijf (mkb) het hoofd boven water in de harde aanbestedingswereld, waar risico’s van opdrachten vaak groot zijn en de concurrentie al evenzeer? De Aanbestedingswet bestaat voor een groot deel uit een implementatie van Europese aanbestedingsrichtlijnen. In 2016 werd de wet voor het laatst

Een jaar meldplicht datalekken

De invoering van de meldplicht datalekken op 1 januari 2016 heeft een duidelijk signaal afgegeven naar ondernemend Nederland. Een signaal dat nu, ruim een jaar later, niet alleen is doorgedrongen tot de grotere bedrijven, maar ook tot het mkb. Want het melden van een datalek kan niet alleen noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van een bedrijf, maar ook voor de veiligheid van de mensen die persoonsgegevens in goed vertrouwen hebben

Marktgeoriënteerd onderwijs stimuleert innovatie

Ontwikkelingshulp wordt in toenemende mate gefinancierd volgens de methode performance based financing, ook op het gebied van onderwijs. Investeringen worden niet overheids-, maar marktgeoriënteerd gedaan en komen pas ten goede aan onderwijsinstellingen wanneer zij hebben aangetoond de door de overheid vastgelegde resultaten te hebben bereikt. Deze resultaatgerichte manier van financieren verbetert het onderwijs in ontwikkelingslanden, stelt public health-arts Robert Soeters. Overheidsgestuurde gezondheidszorg-en onderwijssystemen waren een logische stap tijdens de dekolonisatie

“Leg hervormingen niet van bovenaf op”

Het verbeteren van onderwijs in ontwikkelingslanden is een omvangrijk proces dat stap voor stap moet worden aangepakt. Dat stelt Mark Hoeksma, onderzoeker op het gebied van active learning aan de Universiteit van Amsterdam. “Als nieuwe methoden worden uitgestort over leraren die hun eigen gebruiken gewend zijn, blijft er weinig over van de impact.” Het achterblijven van de onderwijskwaliteit in ontwikkelingslanden is een complex probleem, stelt Hoeksma. Aan de ene kant

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'