Agile

Zelfsturende teams leiden niet tot meer gelijkheid onder collega’s

Het verminderen of zelfs helemaal verwijderen van formeel leiderschap leidt niet tot meer gelijkheid in teams. Door de afwezigheid van een formele leider ontwikkelt zich in zelfsturende teams namelijk een sterkere informele hiërarchie. Om ervoor te zorgen dat teamleden onderling als gelijken met elkaar kunnen samenwerken moet een leider juist een duidelijke structuur bieden, zodat teamleden niet onderling hoeven uit te vechten wie de baas is. Dat concluderen Jacoba Oedzes,

125 procent businessgroei met agile accountmanagement

In de snel veranderende samenleving is het voor organisaties noodzakelijk mee te bewegen met de wensen van klanten, zodat hun afzetmarkt behouden blijft. Roeland van Delzen en Jord Koot, eigenaren van Road2Results, implementeren met succes agile accountmanagement, waarmee zij tot wel 125 procent businessgroei weten te realiseren. Waarom is wendbaarheid tegenwoordig zo belangrijk? Koot: “De belangrijkste reden is dat organisaties moeten inspelen op de sterk veranderende klantomgeving. Ze moeten de

Agile vereist een andere mindset

Een agile organisatie is wendbaar en beweegt soepel mee met de ontwikkelingen in de markt en de veranderende vraag van klanten. Alleen door flexibel op nieuwe situaties te reageren kan een onderneming overleven in de steeds sneller veranderende wereld. “Daar is wel een andere mindset voor nodig die door de hele organisatie wordt gedragen, ook door het management. Anders is het zinloos”, zegt Theo Janssen, eigenaar van Delta Change Consultants.

Problemen bij agile-implementatie

Agile werken wordt steeds populairder. Bedrijven gaan over op agile als ze een risicovol project starten en niet willen verzanden in een te groot, complex, onduidelijk project vol miscommunicatie, met als resultaat een te trage oplevering en vaak een ontevreden klant. Agile, dat resultaatgericht werkt met kleine teams, kort-cyclische opleveringen en continu nauw contact met de klant, kan dan uitkomst bieden. Het is een populair antwoord voor klanten, die steeds

Faal snel, leer sneller met agile

Agile en risicomanagement zijn twee termen die nog lang niet altijd in één adem worden genoemd, maar wel degelijk veel gemeenschappelijke waarden hebben. Organisaties die agile ondernemen kunnen zichzelf namelijk veel kosten en tijd besparen en daarmee bedrijfsrisico’s indammen. Het devies: als iets niet goed blijkt te zijn, stop er dan ook op tijd mee. Het meest illustrerende voorbeeld van efficiënt risicomanagement in een agile structuur, weliswaar rijkelijk laat toegepast,

De agile-guerrilla; hoe echte organisatieverandering onvermijdelijk is

Een muur van gekleurde briefjes, ’s ochtends een stand-up en korte sprints waar in fases doelen worden behaald. Agile. Voor veel bedrijven dé nieuwe organisatiestrategie. Maar los van hoe zo’n agile werkplek er aan de buitenkant uitziet, wat betekent agile, of wendbaar zijn op z’n Nederlands, nu echt voor organisaties? “Veel organisaties verliezen in de hogere managementlagen de eindklant uit het oog. Als het bestaansrecht van jouw organisatie echter zit

De belangrijke termen agile en risicomanagement

Agile en risicomanagement zijn twee termen die nog lang niet altijd in één adem worden genoemd, maar wel degelijk veel gemeenschappelijke waarden hebben. Organisaties die agile ondernemen kunnen zichzelf namelijk veel kosten en tijd besparen en daarmee bedrijfsrisico’s indammen. Het devies: als iets niet goed blijkt te zijn, stop er dan ook op tijd mee. Het meest illustrerende voorbeeld van efficiënt risicomanagement in een agile structuur, weliswaar rijkelijk laat toegepast,

Agile en scrum werken beter voor product en mens

In deze tijd van grote veranderingen en snel voortschrijdende technologie moeten bedrijven sneller inzicht hebben in belangrijke ontwikkelingen, marktissues en veranderende wensen en behoeften van klanten en daar ook naar kunnen handelen. Agile en scrum bieden dan uitkomst, zowel voor producten als werknemers. Agile en scrum lijken modewoorden, maar de termen bestaan al ongeveer twintig jaar. Agile betekent behendig of lenig en ontstond als manier van softwareontwikkeling. Het concept stamt

Agile biedt projectmanager oude stijl kansen

Steeds meer bedrijven experimenteren met zelfsturende teams. Wat is het gevolg voor de traditionele projectmanager? Gaat zijn rol verdwijnen ten faveure van de portfoliomanager? Uit diverse onderzoeken blijkt dat strategische wendbaarheid hoog op het prioriteitenlijstje staat van topmanagers. De geschiedenis leert dat voor bedrijven als Nokia en Kodak de transformatie te laat kwam. Ze gingen failliet of werden voor een prikkie opgekocht. In de Nederlandse winkelstraat is dit ook zichtbaar:

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'