Posts From Hans Niewenhuis

Elektriciteit: schoon maar kwetsbaar

De energievoorziening van Nederland zal over dertig jaar voor veruit het grootste deel uit hernieuwbare bronnen komen. Naar verwachting zullen zon, wind, regen, getijden en aardwarmte dan de plaats van kolen en gas hebben ingenomen. De energie die de hernieuwbare bronnen opwekken zal de eindgebruiker vrijwel geheel in de vorm van elektriciteit bereiken. De afhankelijkheid van elektriciteit zal daarom de komende tijd steeds groter worden. Het voordeel is dat dit

Problemen bij agile-implementatie

Agile werken wordt steeds populairder. Bedrijven gaan over op agile als ze een risicovol project starten en niet willen verzanden in een te groot, complex, onduidelijk project vol miscommunicatie, met als resultaat een te trage oplevering en vaak een ontevreden klant. Agile, dat resultaatgericht werkt met kleine teams, kort-cyclische opleveringen en continu nauw contact met de klant, kan dan uitkomst bieden. Het is een populair antwoord voor klanten, die steeds

Doorbeleggen premiepensioen nieuwe keuzemogelijkheid

Sinds 1 september 2016 hebben mensen met een premiepensioen de mogelijkheid om na het bereiken van de pensioenleeftijd hun opgebouwde kapitaal te blijven beleggen. Hiervoor waren zij verplicht het kapitaal op die datum om te zetten in een levenslange pensioenuitkering bij een verzekeraar. Dat had als voordeel dat ze dan geen risico meer liepen en zeker wisten hoeveel pensioen ze tot hun overlijden zouden ontvangen. Nadeel is echter dat de

Meer veiligheid in parkeergarage en binnenstad

Bij parkeren hoort veiligheid. In de keuze voor een parkeerlocatie spelen een groot aantal factoren mee, en veiligheid voor mens en auto is een van de belangrijkste. Er bestaat daarin een duidelijk onderscheid tussen parkeren in parkeergarages en parkeren buiten, in de openbare ruimte. Het cliché wil dat men parkeren op straat veiliger zou vinden dan in een parkeergarage. Garages worden al snel geassocieerd met donkere, krappe ruimtes waar sociale

Aanbestedingen zijn een nieuwe weg ingeslagen

Het landschap van aanbestedingen in Nederland verandert snel. Van betrekkelijk simpele prijsconcurrentie, waarbij de goedkoopste leverancier in principe de opdracht kreeg, hebben aanbestedingstrajecten zich ontwikkeld tot uitgebreide procedures, met veel meer eisen dan alleen een lage prijs. Ze leunen sterk op samenwerking tussen opdrachtgever en leveranciers. Uitgebreidere Aanbestedingsprocedures Uitgebreidere aanbestedingsprocedures zijn vooral het gevolg van aangescherpte eisen die de steeds complexere samenleving stelt. Grote Rijksopdrachten, zoals de aanleg van wegen,

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'