Aanbesteden

Stand van publiek-private samenwerking in Nederland

Het bedrijfsleven wordt door de overheid steeds vaker betrokken bij publieke projecten. Binnen deze groeiende samenwerkingen komen aanbestedingen meer voor. Worden de beoogde effecten van het aanbesteden – onder meer eerlijke concurrentie en de beste kwaliteit voor (belasting)geld – in werkelijkheid bereikt? Bij publiek-private samenwerking (PPS) wordt een dienst (denk aan de terbeschikkingstelling van een weg) door de overheid uitbesteed aan een private opdrachtnemer. Die afspraak wordt vastgelegd in een

Aanbestedingen zijn een nieuwe weg ingeslagen

Het landschap van aanbestedingen in Nederland verandert snel. Van betrekkelijk simpele prijsconcurrentie, waarbij de goedkoopste leverancier in principe de opdracht kreeg, hebben aanbestedingstrajecten zich ontwikkeld tot uitgebreide procedures, met veel meer eisen dan alleen een lage prijs. Ze leunen sterk op samenwerking tussen opdrachtgever en leveranciers. Uitgebreidere Aanbestedingsprocedures Uitgebreidere aanbestedingsprocedures zijn vooral het gevolg van aangescherpte eisen die de steeds complexere samenleving stelt. Grote Rijksopdrachten, zoals de aanleg van wegen,

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'