Een agile organisatie is wendbaar en beweegt soepel mee met de ontwikkelingen in de markt en de veranderende vraag van klanten. Alleen door flexibel op nieuwe situaties te reageren kan een onderneming overleven in de steeds sneller veranderende wereld. “Daar is wel een andere mindset voor nodig die door de hele organisatie wordt gedragen, ook door het management. Anders is het zinloos”, zegt Theo Janssen, eigenaar van Delta Change Consultants.

“Het einddoel is dat de hele organisatie teamgericht wordt. Geen directieve orders meer van boven die het proces van klantgerichtheid verstoren”

Theo Janssen

Theo Janssen

Is er vanuit organisaties veel belangstelling om agile te werken?

“Dat hangt van de aard van de organisaties af. Moderne bedrijven willen vaak niets liever dan flexibel op de markt reageren en hebben weinig op met een hiërarchische structuur. Zij zijn agile en reageren snel op elke klantvraag. De gevestigde, grotere ondernemingen staan er veel gereserveerder tegenover. Ze willen misschien wel, maar beperken zich dan tot veranderingen op de werkvloer. De starre leiderschapsstijl en de structuur laten ze intact. Het management is gewend aan command & control en wil de koers van het bedrijf van bovenaf bepalen. Ze zijn gewend eerst een strategie op te stellen en die daarna, laag voor laag door de organisatie, te implementeren. Dat kost veel tijd en heeft weinig met klantgerichtheid te maken. De klant wil nu iets, maar volgende maand misschien iets anders. Het gevolg is dat jonge bedrijven terrein winnen. Gevestigde bedrijven zijn gefixeerd op productiviteit en efficiency; agile ondernemingen zijn veel meer gericht op het leerproces, continu veranderen en samenwerken. Agile werken betekent gericht zijn op het resultaat en de klant.”

Wat houdt agile in de praktijk in?

“Agile ondernemingen werken met multidisciplinaire teams die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het eindresultaat van een project. In zo’n team zitten mensen uit uiteenlopende afdelingen, zowel van de ontwikkelings- als van de operationele kant. Ook de businessafdeling is vertegenwoordigd. Zij weten wat de klant wil, of zouden dat moeten weten. Het is de bedoeling elke twee à drie weken een (deel-)resultaat op te leveren dat direct beschikbaar komt voor de klant. Dat werkt natuurlijk alleen als het hogere echelon ook meewerkt en daar is gedragsverandering voor nodig.”

Wat bedoelt u met gedragsverandering?

“Het einddoel is dat de hele organisatie teamgericht wordt. Geen directieve orders meer van boven die het proces van klantgerichtheid verstoren. Het management moet faciliteren en coachen, zorgen dat teamleden boven zichzelf uit kunnen stijgen. Dat vereist verandering in gedrag en mentaliteit en een dienende kijk op leiderschap. Dat is niet gemakkelijk, maar het gaat er uiteindelijk om dat een bedrijf agile ís en niet alleen aan agile doet. Delta Change Consultants gebruikt middelen gebaseerd op psychologische gedragsverandering om gedrag duurzaam te veranderen naar een open en transparante grondhouding.”

Wat als een organisatie volledig agile is geworden?

“Intern heeft zo’n organisatie het dan voor elkaar, maar het doel is nog niet bereikt. Echt agile betekent dat een bedrijf continu en realtime meedeint op de veranderingen in de markt. Met een duur woord heet dat outbound enterprise. Geavanceerde technologie zoals big data en artificial intelligence kan de richting van de markt voorspeld worden en de strategie daarop tijdig worden aangepast. Zo is Google in staat om griep te voorspellen; interessant voor farmaceuten. Als een bedrijf intern agile is en ook op de veranderingen in de omgeving kan anticiperen, is het pas volledig agile.”

Meer informatie
Delta Change Consultants
06-15022781
www.deltacc.nl