Leiderschap

Onethisch gedrag in het middenmanagement

Hoewel onethisch gedrag vaak wordt toegeschreven aan witteboordencriminelen bovenaan of onderaan de bedrijfsladder, blijkt het middenmanagement ook soms schuld te dragen. Dat is de conclusie uit een studie naar organisatorische veranderingen van onder andere Smeal College of Business. De resultaten van dit onderzoek zijn in het academische tijdschrift Organization Science gepubliceerd. Onethisch gedrag in de telecombranche Uit het onderzoek dat plaatsvond bij een groot telecombedrijf kwamen verschillende tactieken naar voren

De wetenschap achter het identificeren van high potentials

“Het enige dat erger is dan getrainde werknemers die je organisatie verlaten, zijn ongetrainde werknemers die blijven,” zei de Amerikaanse autofabrikant Henry Ford ooit. En hoewel dit logisch klinkt gaat het in de praktijk vaak anders. Veel bedrijven hebben namelijk niet het budget om elke werknemer de juiste begeleiding te geven en dan moeten er toch keuzes gemaakt worden. Gaan we investeren in de middenmoot of de high potentials? Die

De paradox van het publiek leiderschap

In onze sterk veranderende maatschappij liggen publieke leiders meer dan ooit onder een vergrootglas. Hun gezag staat onder druk: kennis en meningen zijn constant beschikbaar en worden breed ingezet, wat de traditionele machtsverhoudingen sterk verandert. Bovendien zorgt de decentralisatie in het sociale domein voor extra druk, zowel binnen de publieke organisaties als de hiermee gemoeide instellingen, opdrachtnemers, en cliënten/patiënten. Verbinden en leiding pakken De Algemene Bestuursdienst – de centrale management-developmentorganisatie

Handwerk ambtelijke professional is uitdagende zoektocht

Onze maatschappij verandert sterk en snel. Dit heeft ook veel impact op het openbaar bestuur en de mensen die daar werken. Competentieontwikkeling van deze groep sloot niet altijd aan bij de vragen van de samenleving. Het ontbrak echter ook aan een systematische aanpak om hier verandering in aan te brengen. Om de ontwikkelingen in dit complexe werkveld beter in kaart te brengen, is de Stichting Innovatie, Kwaliteit en Professionaliteit van

Ambtenaar 2.0: ‘digi-proof’ vakmanschap

Burgerzaken is van oudsher het visitekaartje van de gemeentelijke overheid; het zijn immers de ambtenaren van deze afdeling die het meeste contact hebben met de burger. Die stond vele decennia aan de balie voor bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs en om gezinsuitbreiding te melden. Door de digitalisering van de informatievoorziening neemt het baliebezoek af. Typische baliehandelingen als verhuizen, het sluiten van een huwelijk of overlijdensaangiftes kunnen inmiddels digitaal worden

Emancipatie van de schoolleider begint bij samenwerking

Het onderwijs van vandaag is per definitie de plek waar wordt gewerkt aan de toekomst van morgen. Voor de meeste kinderen in Nederland is het vanzelfsprekend om in het primair en voortgezet onderwijs hun pad te vinden naar een sociaal leven en hun beroepsloopbaan, en daarbij hun identiteit te vormen. Dit kan een kind niet alleen. Hierachter staan gepassioneerde professionele teams van leraren en begeleiders, in samenwerking met de ouders.

Informeel leren: schoolleiders voeren regie op eigen ontwikkeling

Schoolleiders in het primair onderwijs zijn verplicht voor 1 januari 2018 ingeschreven te staan bij het Schoolleidersregister PO. Na de basisregistratie moeten de schoolleiders blijven voldoen aan de criteria voor herregistratie. Dit stimuleert hen doorlopend zicht te houden op de eigen ontwikkeling, en de effecten die hij of zij teweeg brengt binnen de eigen school/organisatie. Suzanne Witteveen van B&T organisatieadviesbureau is het hiermee eens. Zij stelt dat herregistratie bijdraagt aan

Het bestaansrecht van de bedrijfshiërarchie

Een van de meest hardnekkige overtuigingen in het bedrijfsleven is dat een duidelijke bedrijfshiërarchie en sterk leiderschap hét antwoord vormen op externe dreigingen. Maar is dat daadwerkelijk het geval? Volgens onderzoekers van de Stanford Graduate School of Business, de Universiteit van Amsterdam en Drexel University is dit onjuist. “Wanneer je kijkt naar echte organisaties zie je dat een duidelijke hiërarchie bij externe dreigingen er juist voor zorgt dat collega’s de

“Loslaten en kiezen: sterk leiderschap in de zorg vraagt om waardegedreven ondernemerschap”

De zorg is de afgelopen jaren sterk veranderd. Een zorgorganisatie is steeds meer onderdeel van een (sectoroverstijgend) ecosysteem geworden, waarin onderlinge verbondenheid centraal staat. Bestuurders moeten zich bewust zijn dat dit ook wat van hen vergt. Daar worstelen ze vaak mee. Ebbinge is een search- en adviesbureau voor functies op eindverantwoordelijk niveau, onder andere in de zorg. Volgens Niels van Tent en Kyra van West, senior consultants bij Ebbinge, is

Toekomstbestendige zorg wordt gevormd door samenwerking

De zorg. Het domein waarin wordt gewerkt aan het vinden van nieuwe medicijnen, waar voor ongeneeslijke aandoeningen tóch een behandeling wordt gevonden en waarin de werking van menselijk lichaam en geest steeds beter in kaart wordt gebracht. Een veld waar innovatie hoog in het vaandel staat. Of, toch niet? Hoe vooruitstrevend veel medische ontwikkelingen ook mogen zijn, het belangrijke inhoudelijke werk is gebaat bij aandacht voor en kennis over organiseren

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'