De tijd dat managers traditioneel top-down hun team aanstuurde is voorbij. De hedendaagse economie vraagt meer leiderschap en een andere skills set. Erik van Gend is algemeen directeur van YEARTH Academy, een instituut dat een reeks aan hoogwaardige leiderschapsprogramma’s verzorgt.

Als het gaat om trends en ontwikkelingen in leiderschap, wat ziet u dan in de markt?
“Internet creëert een enorme transparantie. Organisaties moeten hierdoor veel meer dan voorheen sneller inspelen op ontwikkelingen en veranderingen in de markt. Dat vraagt om een ander businessmodel en sterk op innovatie en performance gericht leiderschap. Hierbij is innovatie zelf niet de grootste uitdaging, maar vooral de snelheid van innoveren. Om hier goed op te kunnen inspelen en bij voorkeur in de lead te zijn, vraagt dit van organisaties, teams en mensen een sterk proactief vermogen, waarbij denken in kansen en mogelijkheden cruciaal is.”

High performance

De hedendaagse manager dient meer gericht te zijn op ‘high performance’ en het sturen op eigenaarschap, dan op controle. Wat vraagt dit van managers?
“Kwaliteiten die minder op controle, maar meer op performance gericht zijn! Vooral ook omdat de werknemers steeds meer werken in dynamische projectteams, al dan niet met flexibele werktijden en de mogelijkheid hebben om vanuit huis te werken. Daarbij komt dat managers moeten omgaan met de krapte op de arbeidsmarkt, een sneller verloop en het gegeven dat jonge medewerkers veelal een andere invulling willen geven aan hun werkbestaan dan de traditionele oudere werknemer.”

Klinkt als een enorme uitdaging?
“Klopt, mensen intrinsiek gemotiveerd en gecommitteerd te krijgen, optimaal te laten performen en het potentieel uit je mensen halen, in een continu veranderend landschap is inderdaad een flinke uitdaging.”

Hoor je dit ook terug vanuit de dagelijkse praktijk?
“Ik ontmoet veel ondernemers en CEO’s met een sterke visie, maar die visie zie ik niet altijd terugkomen op de werkvloer in het gedrag en de beweging van teams en mensen. Leiderschap is in mijn beleving het vertalen van deze visie naar effectief gedrag en resultaten. Wij spelen vooral in op deze vraagstukken: hoe geef je managers de inzichten en mogelijkheden om de visie vanuit de top van een organisatie te vertalen naar constructief gedrag, en zorg je dat mensen proactief en optimaal betrokken zijn en zo kunnen inspelen op continue veranderingen in de markt.”

Inspelen op veranderingen in de markt

Zijn dit ook de vragen waarmee managers naar de trainingsprogramma’s van YEARTH Academy komen?
“We ontwikkelen high impact trainingsprogramma’s. Programma’s die je in een kort tijdsbestek klaarstomen om goed te kunnen inspelen op veranderingen in de markt. Dan moet je denken aan programma’s zoals ‘High Performance Leadership’ of ‘The why’ of ‘Leiderschap in dynamische (samengestelde) teams’ en ‘Leading the next generation’; programma’s die wij zowel in het Nederlands als ook in het Engels verzorgen.”

Wat is daarbij het uitgangspunt?
“Casuïstiek, dus de wereld waarin deze managers zich bewegen. Die werelden zijn natuurlijk niet altijd hetzelfde, daarom zoeken wij naar overeenkomsten tussen deelnemers. Op basis daarvan delen wij onze kennis en ervaring en leren wij hen hoe ze die kennis kunnen toepassen op hun eigen manier binnen hun dagelijkse praktijk.”

Meer informatie
www.yearth.nl