Leiderschap

Emancipatie van de schoolleider begint bij samenwerking

Het onderwijs van vandaag is per definitie de plek waar wordt gewerkt aan de toekomst van morgen. Voor de meeste kinderen in Nederland is het vanzelfsprekend om in het primair en voortgezet onderwijs hun pad te vinden naar een sociaal leven en hun beroepsloopbaan, en daarbij hun identiteit te vormen. Dit kan een kind niet alleen. Hierachter staan gepassioneerde professionele teams van leraren en begeleiders, in samenwerking met de ouders.

Informeel leren: schoolleiders voeren regie op eigen ontwikkeling

Schoolleiders in het primair onderwijs zijn verplicht voor 1 januari 2018 ingeschreven te staan bij het Schoolleidersregister PO. Na de basisregistratie moeten de schoolleiders blijven voldoen aan de criteria voor herregistratie. Dit stimuleert hen doorlopend zicht te houden op de eigen ontwikkeling, en de effecten die hij of zij teweeg brengt binnen de eigen school/organisatie. Suzanne Witteveen van B&T organisatieadviesbureau is het hiermee eens. Zij stelt dat herregistratie bijdraagt aan

Het bestaansrecht van de bedrijfshiërarchie

Een van de meest hardnekkige overtuigingen in het bedrijfsleven is dat een duidelijke bedrijfshiërarchie en sterk leiderschap hét antwoord vormen op externe dreigingen. Maar is dat daadwerkelijk het geval? Volgens onderzoekers van de Stanford Graduate School of Business, de Universiteit van Amsterdam en Drexel University is dit onjuist. “Wanneer je kijkt naar echte organisaties zie je dat een duidelijke hiërarchie bij externe dreigingen er juist voor zorgt dat collega’s de

“Loslaten en kiezen: sterk leiderschap in de zorg vraagt om waardegedreven ondernemerschap”

De zorg is de afgelopen jaren sterk veranderd. Een zorgorganisatie is steeds meer onderdeel van een (sectoroverstijgend) ecosysteem geworden, waarin onderlinge verbondenheid centraal staat. Bestuurders moeten zich bewust zijn dat dit ook wat van hen vergt. Daar worstelen ze vaak mee. Ebbinge is een search- en adviesbureau voor functies op eindverantwoordelijk niveau, onder andere in de zorg. Volgens Niels van Tent en Kyra van West, senior consultants bij Ebbinge, is

Toekomstbestendige zorg wordt gevormd door samenwerking

De zorg. Het domein waarin wordt gewerkt aan het vinden van nieuwe medicijnen, waar voor ongeneeslijke aandoeningen tóch een behandeling wordt gevonden en waarin de werking van menselijk lichaam en geest steeds beter in kaart wordt gebracht. Een veld waar innovatie hoog in het vaandel staat. Of, toch niet? Hoe vooruitstrevend veel medische ontwikkelingen ook mogen zijn, het belangrijke inhoudelijke werk is gebaat bij aandacht voor en kennis over organiseren

Samenwerking is cruciaal in de gezondheidszorg

“Het klinkt zo logisch en gemakkelijk: ‘We moeten meer samenwerken!’ Toch is samenwerken in de praktijk vaak lastig, ook in de gezondheidszorg. Je moet elkaar weten te vinden, elkaar vertrouwen, verantwoordelijkheden durven delen. Maar ook: verantwoordelijkheden durven loslaten. In de gezondheidszorg is samenwerking cruciaal. We worden ouder en er zijn ook méér ouderen. Veel ziektes waar mensen vroeger aan doodgingen, zijn nu goed te behandelen – het zijn ‘chronische ziektes’

De agile-guerrilla; hoe echte organisatieverandering onvermijdelijk is

Een muur van gekleurde briefjes, ’s ochtends een stand-up en korte sprints waar in fases doelen worden behaald. Agile. Voor veel bedrijven dé nieuwe organisatiestrategie. Maar los van hoe zo’n agile werkplek er aan de buitenkant uitziet, wat betekent agile, of wendbaar zijn op z’n Nederlands, nu echt voor organisaties? “Veel organisaties verliezen in de hogere managementlagen de eindklant uit het oog. Als het bestaansrecht van jouw organisatie echter zit

Talent development is anticiperen op de toekomst in voorwaardelijke zin

Talent is bij uitstek hetgeen waarnaar organisaties op zoek zijn om succesvol te blijven ondernemen. In de veranderende bedrijfsomgeving spelen verschillende trends waaronder economische onzekerheden, groeiende concurrentie en zelfbewustere medewerkers. Hierdoor worden organisaties gedwongen om slagvaardig hun personeelsstrategie te bepalen. Hoogleraar bedrijfspsychologie Paul Jansen van de School of Business and Economics van de Vrije Universiteit schetst het beeld dat organisaties ervoor moeten zorgen dat “de juiste mensen op de juiste

Denken zit in je hoofd, de waarheid in je hart

We kennen allemaal wel eens een moment van onzekerheid. Die belangrijke presentatie voor de board of juist dat sollicitatiegesprek voor die ene droombaan. Je twijfelt: kan ik dit wel, ben ik wel slim genoeg, heb ik wel genoeg ervaring? Maar zijn deze vooroordelen wel terecht, zijn ze echt waar en hoe kom je hier dan achter? “Veel onzekere mensen kennen diep van binnen wel een waarheid,” aldus Mark de Bokx

Burn-out weerhoudt jongeren van vervullen potentieel

De huidige generatie twintigers en dertigers (millennials) beschikt over een enorm arbeidspotentieel, maar is mogelijk kind van de rekening in een samenleving die in razend tempo verandert door de ICT-revolutie. Als we hoogleraar psychologie aan de Radboud Universiteit Jan Derksen mogen geloven wordt dit naast de agrarische en industriële revolutie misschien wel de grootste die de mens zal meemaken, met de meest verregaande consequenties. Een hiervan is in toenemende mate

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'