Leiderschap

Persoonlijk meesterschap begint bij communicatie

In een samenleving waarin de roep om betekenis, waarde en transparantie steeds luider klinkt, zal ook het bedrijfsleven hieraan gehoor gaan geven. Veel organisaties zullen hiervoor een transitie moeten gaan maken van een traditioneel hiërarchische organisatiestructuur, naar een meer waardegedreven manier van leiding geven. Dit roept vragen op over de relatie tussen leiderschap en ethiek, over moraliteit en besluitvorming, identiteit en autonomie. Inspirerende heide-sessies en wandelvergaderingen daargelaten, zijn bestuurders vooral

Het samenwerken met de wendbare manager

Wendbaar werken, een responsieve organisatie zijn, klant- en waardengericht ondernemen; het zijn anno 2017 veelgehoorde termen in het Nederlandse bedrijfsleven. Trends? Wellicht, maar al in de vroege jaren tachtig bestond een dergelijk gedachtegoed. Sterker nog, eigenlijk gaan de principes voor het samenwerken en managen op een agile manier verder terug in de tijd, aldus Mike Spieker, Werner Vaarwerk en Michael Bres van Axis into Management, het organisatieadviesbureau dat het anders

Betere samenwerking door Strengths-Based Development

“Samenwerken gaat over verbinding, en het is de taak van het management om uit te zoeken hoe je het beste uit je werknemers haalt om gezamenlijke doelen te bereiken. Veel organisaties slaan daarin de plank mis,” zegt Gert Westerveld van consultbureau Kompels in Kracht. Samen met zijn broer Henk Westerveld trainen ze organisaties op het gebied van Strengths-Based development (SBD). Waar gaat het vaak mis bij organisaties in het optimaliseren

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'