Posts From Floor Elderman

De paradox van het publiek leiderschap

In onze sterk veranderende maatschappij liggen publieke leiders meer dan ooit onder een vergrootglas. Hun gezag staat onder druk: kennis en meningen zijn constant beschikbaar en worden breed ingezet, wat de traditionele machtsverhoudingen sterk verandert. Bovendien zorgt de decentralisatie in het sociale domein voor extra druk, zowel binnen de publieke organisaties als de hiermee gemoeide instellingen, opdrachtnemers, en cliënten/patiënten. Verbinden en leiding pakken De Algemene Bestuursdienst – de centrale management-developmentorganisatie

Emancipatie van de schoolleider begint bij samenwerking

Het onderwijs van vandaag is per definitie de plek waar wordt gewerkt aan de toekomst van morgen. Voor de meeste kinderen in Nederland is het vanzelfsprekend om in het primair en voortgezet onderwijs hun pad te vinden naar een sociaal leven en hun beroepsloopbaan, en daarbij hun identiteit te vormen. Dit kan een kind niet alleen. Hierachter staan gepassioneerde professionele teams van leraren en begeleiders, in samenwerking met de ouders.

Toekomstbestendige zorg wordt gevormd door samenwerking

De zorg. Het domein waarin wordt gewerkt aan het vinden van nieuwe medicijnen, waar voor ongeneeslijke aandoeningen tóch een behandeling wordt gevonden en waarin de werking van menselijk lichaam en geest steeds beter in kaart wordt gebracht. Een veld waar innovatie hoog in het vaandel staat. Of, toch niet? Hoe vooruitstrevend veel medische ontwikkelingen ook mogen zijn, het belangrijke inhoudelijke werk is gebaat bij aandacht voor en kennis over organiseren

De agile-guerrilla; hoe echte organisatieverandering onvermijdelijk is

Een muur van gekleurde briefjes, ’s ochtends een stand-up en korte sprints waar in fases doelen worden behaald. Agile. Voor veel bedrijven dé nieuwe organisatiestrategie. Maar los van hoe zo’n agile werkplek er aan de buitenkant uitziet, wat betekent agile, of wendbaar zijn op z’n Nederlands, nu echt voor organisaties? “Veel organisaties verliezen in de hogere managementlagen de eindklant uit het oog. Als het bestaansrecht van jouw organisatie echter zit

Persoonlijk meesterschap begint bij communicatie

In een samenleving waarin de roep om betekenis, waarde en transparantie steeds luider klinkt, zal ook het bedrijfsleven hieraan gehoor gaan geven. Veel organisaties zullen hiervoor een transitie moeten gaan maken van een traditioneel hiërarchische organisatiestructuur, naar een meer waardegedreven manier van leiding geven. Dit roept vragen op over de relatie tussen leiderschap en ethiek, over moraliteit en besluitvorming, identiteit en autonomie. Inspirerende heide-sessies en wandelvergaderingen daargelaten, zijn bestuurders vooral

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'