Wanneer je te maken hebt met een team van medewerkers, is het natuurlijk belangrijk dat daar op een juiste manier leiding aan gegeven wordt. Maar wat is eigenlijk de beste manier om leiding te geven? Er zijn verschillende soorten leiderschapsstijlen te onderscheiden, maar dat wil niet zeggen dat één daarvan de juiste is. Een moderne leidinggevende doet aan situationeel leiderschap. Wat is situationeel leiderschap en wat heb je eraan?

Verschillende leiderschapsstijlen

Voordat we kunnen uitleggen wat situationeel leiderschap is en wat de meerwaarde ervan is, is het belangrijk om verschillende leiderschapsstijlen te onderscheiden. Ten eerste is er ondersteunend leiderschap. Een ondersteunend leider wil medewerkers beter laten presteren, geeft daarin ondersteuning en cijfert zichzelf op de juiste momenten weg. Deze stijl komt van pas bij medewerkers met weinig zelfvertrouwen of motivatie. Dan is er coachend leiderschap, waarbij je medewerkers aanmoedigt om het maximale uit hun talenten halen zodat ze volledig tot bloei kunnen komen. Dit doe je door het persoonlijke verantwoordelijkheidsgevoel te stimuleren en medewerkers te helpen hun sterke en zwakke punten te vinden en deze te koppelen aan hun ambities. Bij delegerend leiderschap draag je verantwoordelijkheden over aan je medewerkers en geef je ze het gevoel dat ze de taken in kwestie zelfstandig goed kunnen volbrengen. Bij autoritair leiderschap bepaal jij als een soort regisseur wat er gebeurt en is de communicatie eenzijdig omdat je geen tegenspraak duldt.

Situationeel leiderschap

Situationeel leiderschap staat niet in de bovenstaande bespreking van leiderschapsstijlen omdat het geen aparte stijl op zich is. Bij situationeel leiderschap pas je je stijl als leidinggevende aan aan wat de situatie vraagt. Het is dus een vorm van leiderschap waarin je bovenstaande leiderschapsstijlen toepast wanneer deze het best van pas komen. Niet alle medewerkers zijn immers hetzelfde. Om het maximale uit ze te halen, is het van belang om ze op de juiste manier te benaderen. Daarom is het belangrijk om je als leidinggevende bewust te zijn van de mogelijkheden die je hebt en te herkennen welke het best past bij de medewerker in kwestie in een bepaalde situatie. Daar moet bij gezegd worden dat autoritair leiderschap zelden de beste aanpak is.

Een leidinggevende die in staat is om aan situationeel leiderschap te doen, is dus eigenlijk een veel completere manager dan iemand die zich één stijl aanmeet en daaraan vasthoudt. Wil je het beste uit je team halen, dan is dus ook nodig om een zo compleet mogelijke manager te worden.