Ontwikkelingen genoeg in de markt van telefonie- en internetplatforms. ISDN verdwijnt, de Nederlandse digitale infrastructuur is na de Rotterdamse haven en Schiphol de derde mainport en connectivity wordt het nieuwe adagium. Uitdagingen die om het nodige lef vragen, en diepgaande inzichten in de markt. In gesprek met Peter Veenman (Vice President Country Management), Mohieddine Messousi (Senior Business & Strategy Consultant) en Ali Salem (Interim Sales Manager) van Colt Technology Services, wordt duidelijk hoe dat werkt.

Een stukje historie: de rol van toenmalig minister Annemarie Jorritsma om de telecommarkt open te breken; hoe zat dat precies?

Veenman: “Dat begon in 1996 met een beauty contest om vanuit een monopolie naar een geliberaliseerde markt te gaan. Verschillende partijen moesten pitchen om een nationaal netwerk naar voren te brengen. Daar zat nul internet in. Uiteindelijk werd de licentie gegeven aan twee partijen. Op 1 juli 1997 was het Telecombevrijdingsdag. Er was keuze voor de zakelijke markt. Dit werd de motor tot het aanzwengelen van het internet: verschillende internetbedrijven konden onafhankelijk van de infrastructuur hun diensten aanbieden.

Jorritsma is hier de drijvende kracht achter geweest.” Wat was de plaats van ISDN? Veenman: “In de jaren negentig was ISDN de manier voor bedrijven om beter bereikbaar te zijn door het gelijktijdig gebruik van telefonie en internet aan te bieden. Het was een scheiding van ‘spraakdiensten’ en ‘datadiensten’.

Terwijl de nieuwe partijen vanaf nul startten en geen onderscheid zagen tussen spraakgerelateerde zaken en data. Dat impliceerde al dat het over één platform moest gaan in plaats van twee. Door de opkomst van VoIP (Voice Over IP) en mobiele telefonie neemt het aantal gebruikers van ISDN nu af. Het traditionele telefonienetwerk bereikt bovendien het einde van zijn levensduur.”

Messousi: “Op dit moment zitten we in een nieuwe overgang naar VoIP. Dat heeft te maken met techniek en businessmodellen. In de markt is te zien dat techniek niet meer relevant is, iedereen kan de techniek aanbieden. Na liberalisering van de markt worden de aanbieders van weleer en nieuwe aanbieders gedwongen te zoeken naar nieuwe businessmodellen. Dat is nu volop gaande. ISDN is tussen nu en twee jaar voorbij en bedrijven en instellingen worden gedwongen om de stap naar VoIP te maken. VoIP is nu nog relatief klein, maar het is de techniek van de toekomst.”

Wat zijn de belangrijkste voordelen van VoIP?

Messousi: “Flexibiliteit. Je wordt niet gedwongen om eigen apparatuur aan te schaffen en een eigen datacenter in te richten en te beheren. De dienst kan vanuit de cloud worden geleverd. Over de grens bellen kan gewoon met één centrale. Op de lange termijn levert dat grote besparingen op, zeker als het om de grootzakelijke markt gaat.”

Wat is het belang van de derde mainport in Nederland?

Veenman: “Na de haven van Rotterdam en Schiphol is de digitale infrastructuur van Nederland de derde mainport. Dat is van een groot economisch belang. Veel partijen houden zich bezig met opslag en transport van data. Weinig mensen zijn zich daarvan bewust. Het is belangrijk daar in te blijven investeren om bij-voorbeeld de snelheid van dataverkeer te blijven garanderen.”

Kunt u dat verder toelichten?

Veenman: “Deze infrastructuur is cruciaal voor het succes van bedrijven. Het moet voldoen aan de dagelijkse operationele vraag, maar ook de capaciteit hebben om zich aan te passen aan toekomstige eisen. Als dat niet gebeurt, ontstaat een gat tussen wat bedrijven willen bereiken en wat de infrastructuur kan ondersteunen. De verschuiving naar de cloud heeft consequenties voor het businessmodel.

De randapparatuur, gekocht als CAPEX (Capital Expenditure ofwel investeringen in vernieuwingen), wordt nu een OPEX (Operating Expenditures ofwel terugkerende kosten) als een abonnementsvorm voor een dienst in de cloud. Toch is het bijvoorbeeld voor veiligheid van data beter: hoe zorg je ervoor dat data niet naar buiten gaan, dat je voldoet aan wet- en regelgeving zoals de AVG- en GDPR-richtlijnen die vanaf mei 2018 van kracht worden, of dat mensen die kennis hebben, niet weglopen. Veel bedrijven hebben moeite met die transitie. Connectivity is een kwestie van veilige datacenters, maar ook een goede digitale snelweg en schaalbaarheid.”

Wat is de rol van uw organisatie daarbij?
Salem: “Blijven investeren in het netwerk om te voorkomen dat je straks achter de feiten aanloopt. We investeren in nieuwe apparatuur, in het voldoen aan wet- en regelgeving en plegen proactief onderhoud. Het op tijd starten met pilots om nieuwe technologieën te onderzoeken, daar hebben we binnen Colt al 25 jaar ervaring mee.

Daarnaast zien we een transformatie naar grote bandbreedtes. Die zijn nodig omdat bedrijven en instellingen steeds meer afhankelijk worden van het internet en data. Datacenters nemen een centrale plaats in en dat vraagt om die bandbreedte: de digitale snelweg er naartoe is essentieel. Colt levert high-bandwidth diensten voor organisaties en wholesale klanten in de grootste zakencentra van Europa, Azië en Noord-Amerika.

Met het Colt IQ Network faciliteren we digitale transformatie bij bedrijven. Dit intelligente en cloud-geïntegreerde netwerk verbindt wereldwijd meer dan zevenhonderd datacenters en neemt in omvang toe. Inmiddels zijn al meer dan 24.500 gebouwen aangesloten. Colt is ook erkend als innovator en pionier op het gebied van software defined networks (SDN) en network function virtualisation (NFV).”

Veenman: “Het klinkt eenvoudig: schaalbare datacenters. Maar er zijn er maar weinig die het zo schaalbaar aanbieden. Je kunt tijdens een event een grote bandbreedte nodig hebben voor een paar uur. Ook die contracten bieden we aan. Belangrijk is de klant op de eerste plaats te zetten, door te investeren in echte lokale expertise en flexibiliteit voor organisaties die wereldwijd opereren, maar toch lokale aandacht wensen. Bedrijven uit alle data-gedreven sectoren kunnen in onze 29 hypermoderne datacenters in Europa en Azië terecht. Met verdere verbindingen met grote internetexchanges, cloudplatforms en meer dan 800 andere datacenters wereldwijd zijn we een van de grotere spelers in de datacentermarkt.”

Tot de klanten behoren data-intensieve organisaties verspreid over meer dan 200 aangesloten steden, in bijna 30 landen. Colt bedient 19 van de top-25 wereldwijde telecombedrijven en 18 van de top-15 mediabedrijven (Forbes 2000 lijst, 2016). Daarnaast werkt Colt met meer dan 50 exchanges en 13 Europese centrale banken.

Kijk voor meer informatie op de website van Colt: www.colt.net of bel +31 20 888 2020 of mail naar info.nl@colt.net.