De spoorbouwsector bestaat uit een groot aantal meewerkende partijen, zoals de infrabeheerder, aannemers en toeleveranciers. Het op een snelle en duurzame manier doorvoeren van innovaties blijkt binnen deze keten lastig. Denk daarom buiten de eigen bedrijfsgrenzen en zoek elkaar in een eerder stadium op, vindt Stefan Schrader, commercieel manager Rail bij de Meteoor.

Als we het spoorsysteem opnieuw konden ontwerpen, zouden we het dan weer zo doen?

“Ja, maar dan uiteraard met de kennis en kunde van nu. Nederland heeft een van de drukst bereden spoorwegen ter wereld. De manier waarop die drukte wordt beheerst binnen ons spoorsysteem kun je gerust een topprestatie noemen. Om dit systeem topfit te houden, is innovatie van groot belang. De diverse componenten in het systeem hebben elk hun eigen levenscyclus en onderhoudsbehoefte. Je ziet dat marktpartijen ideeën hebben om hier op in te spelen, maar uitvoering is lastig. Een idee zou zijn dat de spoorbeheerder een platform creëert om samen met de markt tot oplossingen te komen.”

Waar knelt het op dit moment?

“Door de methodiek van aanbestedingen ontstaan belemmeringen. Er wordt veel gesproken over innovaties, maar de implementatie ervan blijkt vaak een grote stap. Natuurlijk zijn er wel veranderingen zoals betonnen exemplaren en betere spoorstaven. Er zijn legio voorbeelden van verbeteringen, maar deze ondervinden vaak vertraging op basis van tijd of economische redenen. De eerste vraag die gesteld wordt bij een duurzame en innovatieve pitch is toch vaak: ‘wat zijn de kosten?’. De thema’s duurzaamheid en innovatie hebben een langetermijnscope. Dit is niet dezelfde horizon als bij de PGO of vernieuwingsprojecten. Is het een idee om budget vrij te maken voor innovaties of duurzame ontwikkelingen zodat economische redenen minder zwaar wegen?”

Hoe kan de ketensamenwerking verbeterd worden?

“Het lijkt dat er geen gemeenschappelijk doel is om naar een goed, betrouwbaar en duurzaam spoor toe te werken. De vele spelers op de markt en hun verschillende scopes en targets maken dit lastig. Waar de spoorbeheerder denkt in oplossingen voor de lange termijn, denkt een aannemer in termijnen van de onderhoudscontracten. Het verschil tussen deze twee belemmert de ontwikkeling van innovaties en het realiseren van duurzame oplossingen. De motivatie is er wel degelijk, maar wordt geremd door het gebrek aan uitvoeringsmogelijkheden.”

Wat is het belang van kennisdeling hierin?

“Kennisoverdracht in de spoorsector is cruciaal. De nieuwe generatie moeten we enthousiasmeren voor techniek en de spoorsector. De BTE Groep heeft daarom de BTE Academie opgericht, om kennisoverdracht en -deling te bevorderen binnen de eigen groep, maar ook om expertise te delen met de markt. Zo kunnen kennis en ervaringen gedeeld worden op betontechnologisch gebied. Op deze manier kan vakmanschap geborgd worden en krijgen werknemers echt de kans zich de expertise eigen te maken. Dit soort ontwikkelingen wordt ook binnen de spoorbranche breder opgepakt in het programma Technisch vakmanschap.”

Welke rol vervullen jullie?

“Meteoor maakt deel uit van de BTE Groep. De kracht van de BTE Groep is een grote verscheidenheid aan betonnen producten die aan de spoormarkt kunnen worden aangeboden. Op deze manier dragen wij bij aan meer ketendenken in de markt. Daarnaast richten wij ons continu op het stellen van duurzame langetermijndoelen. Wij denken mee met onze klanten en hebben altijd een actieve houding richting de marktpartijen die meewerken aan ons spoor. Als we met zijn allen werken aan de duurzaamheid van de branche en onze kennis en expertise met elkaar delen, wordt het implementeren van innovaties op den duur gemakkelijker en kunnen we ook op de lange termijn toewerken naar een goed en betrouwbaar spoor.”