Water mag in ons land dan wel relatief goedkoop zijn, dat betekent niet dat we er niet duurzaam mee moeten omgaan. Op het gebied van gewasbewatering valt veel te winnen, vertelt Stefan Bakker van Revaho. “De kennis om het product op de juiste manier te gebruiken, is belangrijker dan het product zelf.”

Wat voor gewasteelt kent Nederland?

“Alle gewassen in Nederland kunnen we onderverdelen in twee markten: die van de bedekte en van de onbedekte teelt. De bekendste vorm van bedekte teelt is de glastuinbouw, waarin ons land voorloper is als het gaat om bewatering. Omdat ruim 40 procent van de glastuinbouw gecentraliseerd is in de regio Westland is er veel ruimte voor kennisdeling. Servicetechnici rijden van de ene kweker naar de ander, en wat hij bij de één geleerd heeft om een storing op de lossen, past hij bij de ander weer toe. De mentaliteit is wat dat betreft prima in Nederland. De onbedekte teelt betreft de buitenteelten – eenjarige en meerderjarige. Voor eenjarige teelt moet het bewateringssysteem elk jaar opnieuw worden aangelegd. Zeker bij akkerbouw, waar op een stuk land het ene jaar bijvoorbeeld aardappelen worden geteeld en het volgende jaar graan, moet een systeem mobiel zijn. Dat is een ander verhaal bij een appelboomgaard die soms wel 15 jaar staat.”

Hoe worden gewassen op dit moment bewaterd?

“Met name in de glastuinbouw wordt al veel gebruikgemaakt van precisie-irrigatie zoals druppel- of beregensystemen. Op de akkers, en dan met name in de eenjarige teelten, worden nog veel waterkanonnen gebruikt. Weliswaar alleen bij calamiteiten tijdens droge periodes, aangezien we in Nederland 200 regendagen per jaar kennen, maar er zijn duurzamere systemen. Zo zijn de afgelopen jaren ook in de meerjarige teelt grote verbeteringsslagen gemaakt door de invoering van precisie-irrigatie. Hierbij wordt water gedoseerd en druppelsgewijs aan de gewassen gegeven. Dit heeft een positief effect op de vochthuishouding en bovendien is deze methode duurzamer in het waterverbruik. Voor de eenjarige teelten is precisie-irrigatie moeilijker en minder aantrekkelijk om door te voeren. Precisie-irrigatie moet met slangen worden ingebracht in de grond. Waarom zou een boer, bij wie de marges niet al te groot zijn, deze investering doen terwijl er al geïnvesteerd is in een waterkanon? Er zijn wel degelijk voordelen te noemen: meer productie met minder water, de waterkwaliteit gaat omhoog en bovendien is precisie-irrigatie uitermate geschikt om biologische gewasbestrijding mee te verspreiden.”

Waarom is het zo belangrijk duurzaam om te gaan met water?

“Van het jaar 2000 tot 2050 gaan we van 6 miljard naar 9 miljard mensen op de wereld. De Wereldvoedselorganisatie heeft becijferd dat we te kampen krijgen met grote voedseltekorten als we niet anders omgaan met ons zoete water. Minder dan 1 procent van al het zoete water is te gebruiken voor voedselproductie, dus er moet iets gebeuren.”

Wat doen jullie?

“Revaho is onderdeel van de Netafim groep, de grootste leverancier van irrigatiesystemen wereldwijd. Echter, het blijft bij ons bij lange na niet bij alleen het leveren van het product. Kennisdeling staat bij ons hoog in het vaandel. Een boer kan wel een duurzaam systeem aanschaffen – als hij of zij niet precies weet hoe ermee om moet worden gegaan, kan productieverbetering niet gerealiseerd worden. De juiste toepassing valt of staat bij goede communicatie. Wij vergroten daarom ook graag de kennis op nationaal en internationaal niveau door bijvoorbeeld lezingen en maandelijks overleg met collega’s in binnen- en buitenland om van elkaar te leren. Grow more with less, dat is het gemeenschappelijk doel.”

Meer informatie
Stefan Bakker
Product Manager Revaho
0174 525 444
info@revaho.nl