Slimme mobiliteit ofwel smart mobility biedt nieuwe mogelijkheden om de bestaande infrastructuur zo efficiënt mogelijk in te richten en Nederland ook in de toekomst bereikbaar, veilig en leefbaar te houden. Dat zegt Robin van Haasteren, directeur New Business & Marketing bij Vialis, een van de ondernemingen van VolkerWessels.

Waarom wordt informatie- en communicatietechnologie ingezet voor mobiliteit?

“Uitbreiden van de infrastructuur om de doorstroming te waarborgen, is door de beperkte ruimte in ons land niet altijd een optie. Daarom moeten we de bestaande ruimte zo efficiënt mogelijk benutten. De digitale technologie maakt smart mobility mogelijk. The internet of things en disruptieve technologische ontwikkelingen maken een totaal nieuwe inrichting van de (stedelijke) omgeving mogelijk.”

Waar leidt dat toe?

“Verschillende domeinen zoals logistiek, mobiliteit, gezondheid, veiligheid, huisvesting en communicatienetwerken, worden meer en meer met elkaar verweven. Alles is of wordt connected en genereert data. Die data geeft nieuwe inzichten, vergroot het voorspellend vermogen en maakt het mogelijk om preventieve maatregelen te nemen. Zo zijn we beter in staat om wegen en omgeving bereikbaar en veilig te houden. Maar het gaat natuurlijk ook om de leefbaarheid.”

Is dat niet tegenstrijdig?

“Het lijkt inderdaad ‘hinken op twee gedachten’. Enerzijds is er de roep om leefbaarheid en een veilige en gezonde omgeving. Anderzijds willen we voorspelbaar van A naar B. Als je uitsluitend keuzes maakt op basis van doorstroming, gaat dat ten koste van duurzaamheid en leefbaarheid. De uitdaging is het vinden van evenwicht tussen de verschillende belangen.”

Wat is er nodig om dat evenwicht te bereiken?

“Een goede afstemming tussen alle betrokken partijen en aandachtsgebieden. Door het slim combineren en delen van data over doorstroming, veiligheid en duurzaamheid kun je de belangen met elkaar in balans brengen. Zo worden reizigers nog beter geïnformeerd en kunnen we met dezelfde hoeveelheid asfalt de bestaande infrastructuur beter benutten.”

Zijn mensen al klaar voor smart mobility?

“Ik denk het wel. Zeker als mensen direct de voordelen ervaren. De eerste mobiele telefoons werden door veel mensen als een bedreiging gezien: ‘nu ben ik 24 uur per dag bereikbaar, daar gaat mijn privacy’. Een kwart eeuw later is het mobieltje de normaalste zaak van de wereld. Niemand kan en wil eigenlijk nog zonder. We beseffen dat je met behulp van digitale technologie steeds meer kunt. De belangrijkste randvoorwaarde is dat de privacy van het individu gewaarborgd is en dat mobiliteitssystemen goed zijn beveiligd en niet zomaar gehackt kunnen worden.”

Waar staat Nederland op het gebied van smart mobility?

“Nederland is toonaangevend in de wereld. Omdat we tot de dichtstbevolkte landen in Europa behoren, zijn nut en noodzaak groot. We hebben natuurlijk ook wel een traditie opgebouwd in het omgaan met schaarse ruimte. In het verleden transformeerden we water tot land. Er werden huizen gebouwd op voormalige zeebodem.”

Wat is jullie taak?

“Wij maken infrastructuur intelligent met technologie die kan bijdragen aan de veiligheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid. Technologie die tegelijk ook rekening houdt met de omgevingsbelangen, met de effecten voor mens, milieu en maatschappij. Het varieert van verkeerskundig advies en elektrotechnische installaties voor bruggen, sluizen, stuwen, gemalen en waterzuiveringsinstallaties tot en met verkeersregelinstallaties en meet- en regeltechniek. Integrale oplossingen voor meerdere domeinen.”