Met bijvoorbeeld de toenemende digitalisering zien veel organisaties zich voor een uitdaging gesteld. Niet iedere medewerker is handig met computers, waardoor de omschakeling naar een digitale werkwijze veel tijd kost. Dat proces had soepeler kunnen verlopen als bedrijven een aantal jaar geleden al waren begonnen met het opleiden en voorbereiden van hun medewerkers, zeggen Marjo Venhoeven en Monique ten Hagen van Plain Orange, experts op het gebied van strategische personeelsplanning. Organisaties moeten op dat gebied proactiever worden, zeggen zij.

Waarom is het zo belangrijk dat bedrijven met hun personeelsbestand inspelen op de toekomst?

“Elke organisatie heeft een organisatiestrategie. Om die te verwezenlijken zijn twee dingen essentieel: mensen en middelen. Succes wordt bepaald door mensen; zij vormen het kapitaal en onderscheidend vermogen van een organisatie. Als je mensen laat doen waar ze goed in zijn dan gaat hun betrokkenheid over in bevlogenheid, en resulteert dat uiteindelijk in winst. Aangezien ontwikkelingen op gebieden als demografie en technologie tegenwoordig zo snel gaan, moet je als organisatie tijdig kunnen schakelen. Als je nu niet op tijd nadenkt over welke mensen je nu en in de toekomst nodig hebt, ben je straks te laat. Eigenlijk hadden organisaties daar vijf of tien jaar geleden al mee moeten beginnen.”

Waarom hebben veel organisaties dat nog niet gedaan?

“Voor veel bedrijven is het een uitdaging om strategische personeelsplanning op te starten. Het initiatief moet vanuit de directie komen, samen met HR. Het draait namelijk om de strategische doelen van de organisatie als geheel en om hoe die te verwezenlijken zijn met een optimale inzet van medewerkers. HR kan dat faciliteren, maar de hele organisatie moet met elkaar het proces aangaan. Het creëren van die betrokkenheid en het overbrengen van de urgentie kan best lastig zijn voor HR. Veel organisaties weten bovendien niet hoe ze moeten beginnen. Dat is ook niet eenvoudig, want strategische personeelsplanning kent vele onderdelen. Daarnaast wordt strategische personeelsplanning vaak verward met resource planning, maar dat gaat over de optimale bezetting van medewerkers. Strategische personeelsplanning gaat veel verder. Het draait om het anticiperen op de toekomst en raakt de missie, visie en strategie van een organisatie. Eigenlijk zou organisatieontwikkeling dus een betere term zijn, want het is een cyclisch proces dat continu herhaald moet worden om te voorkomen dat een bedrijf voor verrassingen komt te staan.”

Hoe helpen jullie bedrijven daarbij?

“Wij hebben een model voor strategische personeelsplanning ontwikkeld. Deze Human Capital Roadmap bestaat uit zes stappen, waarmee naar alle aspecten van een organisatie wordt gekeken:

1. Start met de missie, visie, strategie en de identiteit van de organisatie. Zijn deze nog relevant en zijn ze bekend bij de medewerkers?

2. Bepaal de toekomstige bedrijfskritische rollen. Welke rollen dragen direct bij aan de strategie en zijn onmisbaar om de doelen te behalen?

3. Inventariseer de huidige populatie. Wie werk er nu bij je organisatie en wat is hun ontwikkelpotentieel?

4. Werk naar een gewenste cultuur en passend leiderschap. Een open cultuur waarin initiatief worden aangemoedigd, stimuleert mensen het beste uit zichzelf te halen. Mensen laten doen waar ze goed in zijn is daar een onderdeel van.

5. Schets de toekomst in scenario’s. Welke ontwikkelingen worden er verwacht en heb je de juiste mensen aan boord om daarop in te spelen?

6. Maak een actieplan. Op basis van een gap-analyse worden interventies benoemd.

Als je een goede medewerkersstrategie hebt dan draagt dat uiteindelijk bij aan je bedrijfsresultaten, je succes en het creëren van een gezonde en veerkrachtige organisatie.”

Meer informatie
Plain Orange
085 – 303 4373