Bij hun keuze voor voedingsmiddelen laten veel consumenten zich in hoge mate leiden door de aantrekkelijkheid en het gebruiksgemak van de verpakking. Een vernieuwend concept dat op de juiste manier wordt doorgevoerd kan bepalend zijn voor het verkoopsucces van een product. “Echte vernieuwing ontstaat door een vraagstuk vanuit drie dimensies te benaderen”, vertelt Joris Leferink, internationaal business developer bij DéDutch. “Namelijk door gelijktijdig te kijken vanuit het perspectief van de consument, de technologie en de onderneming.”

Waarom is het belangrijk niet alleen te kijken naar wat de consument wil?

“De consument bepaalt uiteindelijk of het product succesvol is, maar een verpakking moet natuurlijk ook voor de verpakkingsspecialist en voor de producent van het product aantrekkelijk, doordacht en bruikbaar zijn. Je kunt een hele mooie verpakking ontwerpen, maar als die niet kan worden geproduceerd, verwerkt of waarbij de meerkosten niet in meerwaarde kunnen worden omgezet, dan is dat niet goed doordacht. Je moet met alle onderdelen in de keten rekening houden.”

Dan gelden er dus heel veel beperkingen bij het ontwikkelen van een nieuw product?

“Uiteindelijk heb je te maken met de hele bedrijfskolom, inclusief de consument, en daar horen natuurlijk bepaalde wetmatigheden bij. Daarom is het de kunst om binnen de randvoorwaarden slimme oplossingen te bedenken die meerwaarde bieden voor partijen in de keten en/of voor de consument. Je moet dus buiten de lijntjes durven te denken. Vaak ben je geneigd om te denken aan dingen die er al zijn. De eerste vraag moet zijn ‘wat heeft meerwaarde voor een consument’. Pas daarna ga je denken of jouw idee ook aantrekkelijk, doordacht en bruikbaar is voor de andere partijen binnen de supply chain, tot en met de winkel aan toe. Dat gaat een stuk makkelijker als je die partijen kent en hen in een vroeg stadium betrekt bij de productontwikkeling.”

Kunt u een voorbeeld geven van zo’n samenwerking?

“Een mooi voorbeeld is een nieuw verpakkingsconcept voor kaasfondue. Ardagh, een van de grootste blik-fabrikanten ter wereld, had een blik ontwikkeld dat in de magnetron kon worden verwarmd. Zij hadden daarvoor nog geen afnemer. Studenten van Universiteit Twente bedachten dat deze toepassing heel geschikt zou zijn voor kaasfondue. DéDutch heeft uit-eindelijk een van die ideeën verder uitgewerkt en in samenwerking met Het Foodatelier en Ardagh het totaalconcept verkocht aan Emmi, een producent van kaasfondue. Het is een verpakkings-oplossing die voordelen biedt voor zowel de consument, de voedselproducent als de verpakkingsspecialist. Zo’n resultaat bereik je alleen door intensief samen te werken met verschillende partijen in de keten.”

Samenwerken lukt alleen als je elkaar kent. Hoe ontstaat zo’n contact?

“Wij hebben in de hele keten contacten, begrijpen de zakelijke belangen van producenten en snappen wat voor hen belangrijk is. Om al die verschillende partijen in de Nederlandse food- en verpakkingsindustrie met elkaar in contact te brengen, hebben wij in 2014 samen met Universiteit Twente het onafhankelijke online platform European Packaging Gallery opgericht. Dit platform is inmiddels zo succesvol dat steeds meer partijen zich erbij willen aansluiten. Vandaar dat wij binnenkort European Packaging Gallery 2.0 introduceren. Bij dit platform zijn ook Universiteit Wageningen en vrijwel alle andere organisaties binnen Food Valley aangesloten.”