Dat het bedrijfsleven veel raakvlakken met de sportwereld heeft, is alom bekend. Maar Alice Felter van Intellect Coaching heeft beide werelden ook daadwerkelijk meegemaakt. Als internationaal topsporter in de fietscross- en basketbalwereld, gebruikt ze nu haar kennis om sport- en organisatieteams te helpen om vooral samen hun doelen te bereiken.

Hoe vergelijk je topsport met het bedrijfsleven?

“Dankzij 20 jaar als speler en coach op nationaal topsportniveau, en ruim 15 jaar als business consultant zie ik onderling veel parallellen. Op strategisch, tactisch en operationeel niveau zie je de club die kampioen wil worden, de staf die de lijnen uitzet en het team dat het werk uitvoert. In het bedrijfsleven is dat niet anders.

Zo heb je in de sport aanval- en verdedigingssystemen, die je kunt zien als de bedrijfsprocessen. Daar maak je met elkaar afspraken over. De steeds meer opkomende multidisciplinaire teams kan je zien als selectieteams met verschillende verenigingsachtergronden.

De vergelijkingen tussen topsport en bedrijfsleven kan je verder doortrekken: hoe implementeer je wat op het veld zo succesvol verloopt op de werkvloer terwijl de werkdruk hoog is, veranderingen elkaar opvolgen en de waan van de dag de boventoon voert?”

Op welke manier kan je dat realiseren?

“Doorgaan en de waan van de dag volgen is een grote valkuil. Je zult stil moeten staan en met elkaar kijken: wat komt er op ons af, wat vraagt het van ons en hoe gaan we het anders doen? Met de kennis, ervaringen en de wil in de organisatie heb je alles in huis om met elkaar die verandering te brengen die nodig is.

Veranderingen zijn niet meer tegen te houden, maar daarin liggen juist oplossingen verborgen die een beroep doen op de talenten en kwaliteiten van alle werknemers. Teams die daarin meegaan, kunnen zelfs boven hun niveau uitstijgen en elke bijdrage telt, groot én klein! Wanneer deze uitgangspunten gelden, dan ontwikkelt zich de winnaarsmentaliteit.”

Hoe kweek je deze winnaarsmentaliteit?

“De winnaarsmentaliteit kweek je niet wanneer alles goed verloopt, maar juist in lastige en uitdagende periodes. Een vaak voorkomende gedachte bij het management is om het team aandacht te schenken wanneer het rustig is, maar hierdoor loop je het juist mis.”

Zelf heb ik hiervoor het Winnerswheel© ontwikkeld. Een model gebaseerd op de doorslaggevende succesfactoren die bepalend waren voor mijn sportcarrière. Het is een eenvoudig model dat makkelijk te integreren is in de alledaagse werkzaamheden en herkenbaar voor zowel management als de werkvloer.

Waar het op neerkomt, is dat teams de keuze maken om er echt met elkaar voor te gaan. Dan heb je commitment. Met een schijfje plezier erbij, creëer je goodwill en hebben de mensen er ineens zin in om de uitdagingen aan te gaan. Best eenvoudig dus!”

Hoe onderscheidt Intellect Coaching van Alice Felter zich?

“Intellect Coaching onderscheidt zich door mijn ervaring in de topsport én het bedrijfsleven. Ik weet wat nodig is om tegenslagen te overwinnen én hoe je kampioen wordt.” Doordat ik op vele bedrijfsvloeren veranderingen in processen heb mogen begeleiden, ken ik de uitdagingen op de werkvloer en kan ik vanuit de topsport de vertaalslag maken.

Zo help ik organisaties als kampioen steeds meer zichtbaar worden en dat is mijn missie om die naar voren te brengen.”