“Samenwerken gaat over verbinding, en het is de taak van het management om uit te zoeken hoe je het beste uit je werknemers haalt om gezamenlijke doelen te bereiken. Veel organisaties slaan daarin de plank mis,” zegt Gert Westerveld van consultbureau Kompels in Kracht. Samen met zijn broer Henk Westerveld trainen ze organisaties op het gebied van Strengths-Based development (SBD).

Waar gaat het vaak mis bij organisaties in het optimaliseren van talent?

Henk: “Je ziet dat organisaties vaak de definitie van talent niet helemaal duidelijk hebben. Dan wordt er getest op wat er niet goed is aan mensen zodat ze dat kunnen verbeteren. Maar juist daar waar je talent ligt, zit de grootste potentie om te groeien. Wanneer organisaties hoofdzakelijk op de minpunten van een werknemer focussen valt er slechts een zesje te behalen, terwijl ze voor die dikke voldoende moeten gaan.”

Wat is Strengths-Based Development?

Gert: “De definitie van talent is het natuurlijke patroon van denken, voelen en doen. En SBD sluit aan op datgene waar mensen van nature het beste in zijn. Juist daar moet op gericht worden bij het trainen van teams, om ze op de voordelen van elkaars talenten te wijzen. We hebben allemaal verschillende talenten. Het inzetten van die talenten versterkt het individu én het team. Dus elkaars talenten waarderen en ook kunnen bevragen.

Welke stappen moeten organisaties nemen om Strengths-Based te gaan werken?

Henk: “De eerste stap is het in beeld brengen van die talenten. En omdat talent voor velen een abstract begrip is, moeten werknemers een gezamenlijke taal krijgen. Het is dus belangrijk om via hetzelfde systeem te werken want dan krijg je die gezamenlijke taal.

De StrengthsFinder van het Amerikaanse onderzoeksbureau Gallup is daar het beste middel voor, omdat dit objectieve instrument vanuit een wetenschappelijke benadering is ontwikkeld. Het is een online test waaruit 34 verschillende talentthema’s in beeld gebracht worden. Hieruit vloeien de unieke talentprofielen van werknemers. Deze persoonlijke profielen zijn zodanig uniek dat slechts 1 op de 33 miljoen mensen dezelfde top 5 talenten heeft.”

Welke voordelen biedt de StrengthsFinder?

Gert: “Een belangrijk voordeel is dat er al meer dan 40 jaar voortdurend onderzoek wordt gedaan naar de digitale tool en de vragen die leiden tot de uitslag. We zien dat als mensen vanuit hun talent werken, ze meer betrokken zijn bij hun werk, een hogere productie halen, teams beter presteren en het ziekteverzuim daalt. Dat zijn een aantal voordelige aspecten van de StrengthsFinder, die onderbouwd zijn door harde cijfers van Gallup.”

Welke stappen doorlopen jullie met organisaties?

Henk: “We nemen de StrengthsFinder af en beginnen dan bij het management. Daarna houden we individuele coachingsgesprekken en doen we teamtrainingen om vanuit SBD de samenwerking te verhogen. We hebben hiervoor een opleiding gedaan bij Gallup en werken als gecertificeerde StrengthsFinder ook regelmatig samen met het onderzoeks- en consultancybureau.”

Daarnaast hebben we een programma dat over engagement gaat. De test die we daarvoor gebruiken heet de Q12, en bestaat uit 12 vragen die voortkomen uit onderzoek naar de best presterende teams en managers. Dit gaat puur over de behoeften van werknemers. Op basis van de resultaten leiden we het management op om zelf als strengthscoach hun teams aan te sturen en de performance te laten stijgen. Ons doel is dat organisaties zo zelf aan de slag kunnen met SBD.”

Hoe onderscheiden jullie je van andere consultbureaus?

Gert: “Wij onderscheiden ons door daadwerkelijk van de wetenschappelijk onderbouwde definitie van talent uit te gaan. We benaderen het niet als een symptoom, maar juist als de onderliggende kracht die leidt tot High Performance.

Andere consultbureaus hebben het vaak over High Potentials maar dan laat je 90 procent van het talent in je organisatie onbenut. SBD betekent ieders talent tot zijn recht laten komen. Wij zijn de enige in Nederland die het totaalprogramma van Gallup aanbieden: van de StrengthsFinder naar Strengths-Based Development, en van engagement tot High Performance.”