“Human Resource Management is aan verandering toe, het vakgebied is veel te operationeel gericht. In plaats van de dagelijkse gang van zaken moet er meer gekeken worden naar de talenten die de koers van het bedrijf vormen,” zegt directeur Hennie Verkerk van Verkerk Interactive Performance Development (VIPD), een internationaal consultancybedrijf met naast Nederland ook vestigingen in België en Georgië. Hij vertelt over de voordelen van digitalisering voor talentmanagement versus toegepaste HR-analytics.

Wat is talentmanagement?

“Het is voor veel bedrijven lastig te definiëren wat talentmanagement is. Als bedrijven kijken waar hun talenten liggen dan nemen ze vaak alleen de hogere functies onder de loep. Maar talentmanagement is zoveel breder. Je moet continu op HR-strategisch niveau kijken wat de krachten, mogelijkheden en potenties van al je medewerkers zijn. En je moet begrijpen en inzage hebben hoe deze factoren zich verhouden tot de strategie die je de komende jaren voor ogen hebt.”

Wat gaat er vaak fout bij talentmanagement?

“De ervaring leert dat 50 tot 60 procent van de implementatie van strategieën mislukken omdat menselijke gedragingen, competenties en kwaliteiten niet aansluiten bij het gewenste beeld van de organisatie. Dat ligt vaak niet aan werknemers, maar aan organisaties die niet weten wat ze in huis hebben en hoe dit op tijd te ontwikkelen. Een organisatie in deze situatie had dit tien jaar geleden al in kaart moeten brengen om de strategie voor de komende jaren te kunnen vormen.”

Hoe kan je een digitale tool inzetten om je strategie te vormen?

“Om je strategie voortdurend te kunnen afstemmen heb je voorspellende informatie nodig over de mensen in je organisatie. Zo kan je precies bepalen hoe je werknemers kunt inzetten ten opzichte van de toekomstplannen. Maar ook hoe je ze hiervoor kunt klaarstomen op basis van hun huidige capaciteiten. Als je dat als uitgangspunt neemt dan ontkom je er niet meer aan om die informatie digitaal te gaan verzamelen.

Hoe meer je digitaliseert, hoe meer je werknemers dus zelf in de kracht zet van hun ontwikkeling. Dit helpt niet alleen voor persoonlijke ontwikkeling, maar geeft ook strategische informatie om je koers mee te bepalen. Ruim 60 procent van het bedrijfsbudget gaat naar werknemers, maar er wordt bijna niet op gestuurd. Er valt dus nog ontzettend veel winst te behalen in het optimaliseren van het talent in je organisatie. Als consultancybedrijf zijn wij dit al tien jaar aan het onderzoeken en met deze praktijkervaring en het toepassen van technologie hebben we het Performance Development Center ontwikkeld.”

Hoe werkt het Performance Development Center?

“Het PDC is een compleet digitaal systeem dat concreet op een rij zet waar de kwaliteiten en kansen binnen een organisatie liggen. Het is niet alleen maar een meetsysteem om potentie in kaart te brengen, maar biedt medewerkers ook de juiste mogelijkheden om door te ontwikkelen via persoonlijke ontwikkelplannen en digitale leermiddelen en je continue feedback kunt geven. Als je daadwerkelijk vanuit de potentie en ontwikkeling van mensen de juiste indicatoren in kaart brengt, kun je met deze HR-informatie ook in één keer een risicoanalyse maken voor een nieuwe strategie.”

Hoe onderscheidt PDC zich ten opzichte van andere digitale tools?

“PDC onderscheidt zich door het unieke algoritme waarmee organisaties kunnen inventariseren welke kwaliteiten medewerkers bezitten, en hoe dit past binnen hun functieprofielen, nu maar ook in de toekomst. Daarnaast is het echt een alles-in-één ontwikkeltool waarin alle testen en analyses geïntegreerd zijn. Bedrijven kunnen dus zonder hulp en voor een fixed price aan de slag met het optimaliseren van hun talent.” Je praat dan over zelf organiserend vermogen van de medewerker en teams, doorontwikkeling, mobiliteit vraagstukken, talentmanagement, HR-analytics en dat vanuit één systeem: het PDC.

Meer informatie
Lees hier meer over het Performance Development Center en wat het voor uw organisatie kan betekenen.
https://vipd.nl/