“Het komt erg vaak voor dat mensen naar hun werk toe gaan en de dag doorworstelen. Vervolgens doodmoe thuiskomen en nergens meer zin in hebben. Het is opvallend dat deze mensen in hun vrije tijd zoveel meer doen. Dan zijn zij bijvoorbeeld teamcoach of penningmeester bij de voetbalclub. Het is doodzonde dat zij deze talenten en passie niet inzetten op hun werk.” zegt Miranda Steenvoorden. Samen met haar partner Alexander Meijer heeft zij het consultancybureau Discover Your Talent opgericht.

Welke drijfveren moeten werknemers hebben?

Alexander: “Een belangrijke drijfveer is dat iedereen zich realiseert dat zij ongeacht leeftijd of geslacht, op elk moment het beste uit hun carrière kunnen halen. Talent is aangeboren, en als je deze natuurlijke eigenschap elke dag inzet, dan heb je het gevoel dat je nooit meer hoeft te werken. Dit ervaren wij iedere keer wanneer wij organisaties en medewerkers hierin begeleiden.”

Miranda: “Als je het gevoel hebt dat je nooit meer hoeft te werken, sta je elke dag te trappelen als de wekker gaat. Dan kom je vol energie thuis na een werkdag en je brengt je avond niet uitgeblust op de bank door.”

Hoe ontdek je of werknemers de juiste drijfveren hebben?

Alexander: “Dat kun je het beste ontdekken door in gesprek met elkaar te ontdekken waar de werknemer talent voor heeft. Als leidinggevende beoordeelde ik werknemers vroeger op een traditionele manier: aan de hand van zes of zeven competenties bij de behorende functie. Maar in die gesprekken ging het dan juist over de een of twee competenties waar iemand niet sterk in was en ook nooit sterk in zou worden. Terwijl ik heb gemerkt dat als je het gesprek omkeert en positief benadert, je zoveel meer kunt bereiken. Niet alleen voor de medewerker maar juist ook voor de organisatie.”

Miranda: “Op organisatieniveau herken je het ontbreken van de juiste drijfveren aan: hoog en frequent ziekteverzuim, lage medewerkersbetrokkenheid, vastgeroeste medewerkers, het bekende werken op eilandjes en veel externe inhuur van personeel. Als dan ook de resultaten uitblijven, dan moeten de alarmbellen gaan rinkelen.”

Hoe kunnen organisaties optimaal gebruik maken van hun talenten?

Alexander: “De meest eenvoudige manier is via een dieptegesprek met collega’s. Andere bureaus laten je vaak eerst een lange vragenlijst invullen, wat veel tijd en voorbereiding kost. Veel mensen haken dan af en de kans is aanwezig dat ze sociaal wenselijke antwoorden geven. Bij een dieptegesprek van tweeënhalf uur, met collega’s die je elke dag meemaken én een begeleiding die er doorheen prikt, is het veel moeilijker om die sociaal wenselijke antwoorden te geven. Samen met andere specialisten op het gebied van organisatie- en talentontwikkeling hebben wij daarvoor een gespreksmodel ontwikkeld dat zo eenvoudig is dat elke laag in een organisatie ermee kan werken.”

Miranda: “We hebben van het gespreksmodel een spel gemaakt. Hierdoor wordt het voeren van dit gesprek over je talent ook nog eens leuk om te doen. Het spel leg je op tafel en je schrijft de antwoorden er meteen op. Uiteindelijk heb je dan ook direct je gespreksverslag. Je kunt het gesprek voeren met directe collega’s, maar ook crossfunctioneel door het organisatiebreed in te zetten. Daarmee verdiep en versterk je meteen de organisatie.”

Waarin onderscheidt jullie methode?

Miranda: “We beginnen met het management, want wanneer je een trap schoonveegt, begin je natuurlijk ook niet onderaan. Het is namelijk ontzettend belangrijk dat de leidinggevenden het goede voorbeeld geven. Als je talentontwikkeling tevens niet meteen borgt in de jaarlijkse HR-cyclus, dan is het verspilde moeite. Daarnaast komen wij niet met ellenlange rapporten, waarvan medewerkers vervolgens denken “wat nu?”. Wij geloven juist in een praktische en menselijke benadering bij het ontdekken van talent.”

Alexander: “Wij werken met een zeer scherpe prijsstelling, omdat we iedereen gunnen om hun talent te ontdekken. Verder bieden wij naast een ‘offline’ programma voor (management)teams en organisaties ook een online jaarprogramma aan. Dit is het vervolg op het offline programma waarmee medewerkers individueel geholpen worden hun talent verder te ontwikkelen, benutten en in te zetten.”