Er is in Nederland lange tijd niet geïnvesteerd in duurzame energievormen. Terwijl er in Duitsland hele velden bezet werden met windmolens en zonnepanelen, was men er hier nog nauwelijks mee bezig. Ondanks de late start, vinden er nu ook in Nederland goede discussies plaats over de transitie naar een duurzaam energiesysteem. Dat vindt Loek van Veggel, CEO van MTSA Technopower. De volgende stap is gebruikmaken van de bestaande mogelijkheden om de transitie op grote schaal in de praktijk te brengen.

Welke uitdagingen brengt een transitie naar hernieuwbare energiebronnen met zich mee? “Wanneer iemand zonnepanelen op het dak heeft liggen, maar er ’s avonds geen zon schijnt, wordt die elektriciteit nu nog uit een kolencentrale gehaald. Waar we naartoe willen, is een systeem waarbij we niet meer teruggevallen op fossiele brandstoffen. Dus gaan we op grote schaal wind- en zonne-energie opwekken. De uitdaging daarbij is hoe een fluctuerend aanbod aan duurzame energie omgezet kan worden in een ‘stabiel elektriciteitsnet’.”

Waarom is een stabiel elektriciteitsnet zo belangrijk?

“Eind april deed zich een goed voorbeeld voor. Tegen de verwachtingen in was er een aantal dagen waarin de zon zich niet liet zien en er nauwelijks wind stond. Het gevolg was dat er onvoldoende elektriciteit aan het net werd geleverd. Nederlandse elektriciteitscentrales konden niet meer leveren en uiteindelijk heeft de netbeheerder het heel duur moeten inkopen in Duitsland. Aan de andere kant krijg je in de toekomst situaties waarbij grote windparken op de Noordzee bij veel wind meer elektriciteit produceren dan waar vraag naar is op dat moment. Dat moet het net ook aankunnen. De kosten van een stroomstoring zijn gigantisch. Wat er kan gebeuren als het mis gaat, hebben we pas ondervonden door een stroomstoring die zelfs Schiphol platlegde.”

Hoe gaat stabilisatie van het net in zijn werk?

“Het stabiliseren van een compleet landelijk net is heel complex, en is het beste te bereiken door hier zowel op grote als kleine schaal aan te werken. Er bestaan een paar chemische verbindingen waarin je energie kunt opslaan. Dat kan waterstof zijn, maar ook vloeibare ammoniak of mierenzuur. Het mooie van waterstof is dat je het in een omgekeerd proces ook weer kunt omzetten in elektriciteit. Het is dus een energiedrager waarmee je beide kanten op kunt: power-to-power. Dat is ook waar wij mee bezig zijn. Als je dat op grote schaal voor elkaar hebt, kun je het net stabiliseren.”

Welke rol spelen jullie in deze markt?

“Wij zijn tien jaar geleden al begonnen met demonstratieprojecten rondom waterstoftechnologie. We lieten zien wat er werkt, bijvoorbeeld op het gebied van auto’s en boten op waterstof of het gebruik ervan voor chemische fabrieksprocessen. Interesse vanuit klanten volgde daarna vanzelf, ook uit het buitenland. In China hebben we in 2016 de nu nog grootste waterstofcentrale ter wereld mogen plaatsen. Dankzij onze eigen investering en betaalde opdrachten hebben we ervaring opgebouwd hoe je met waterstof elektriciteit kunt maken, hoe je dit het beste kunt beheersen en het kunt aansluiten op het elektriciteitsnet van bedrijven en bedrijventerreinen. Daarbij richten we ons voornamelijk op op maat gemaakte, regionale toepassingen. Die regionale systemen kunnen vervolgens gebruikt worden om kennis op te doen over de mogelijkheden op grotere schaal. Zo helpen we zowel kleine als grote bedrijven op weg naar een betrouwbare en duurzame energievoorziening met waterstof als energiedrager.”

Meer informatie
MTSA Technopower heeft ruime ervaring in het bouwen, installeren en onderhouden van brandstofcelsystemen en power-to-power systemen voor elektriciteitsproductie. Deze expertise helpt klanten hun competenties en slagkracht vergroten.

www.mtsa.nl
026 36 36 310