Hygiënisch drinkwater is voor dieren net zo belangrijk als voor mensen. Toch is dit aspect van dierenwelzijn nog vaak onderbelicht, terwijl schoon en vers drinkwater ook het product van de veehouder ten goede komt. Richard Wentzel, directeur van Impex Barneveld BV, legt uit waarom het loont om te investeren in goede drinkwatervoorziening.

Waarom is schoon drinkwater zo belangrijk voor dieren?

“Water is het meest gegeven en meest cruciale voedingsmiddel dat we bewust aan onze veeteelt toedienen. Neem de fysieke samenstelling van een kuiken: die bestaat voor het overgrote bestandsdeel uit water. Verder is water een oplos-en transportmiddel dat dient om de lichaamstemperatuur te reguleren en schadelijke stoffen te elimineren. Toch wordt het vaak als vanzelfsprekend beschouwd: water is toch water? Voor ons mensen is het logisch dat we op ieder moment een glas vers drinkwater uit de kraan kunnen halen, dus waarom zou hier voor dieren extra aandacht aan moeten worden besteed? Die redenatie klopt niet, want in een stal dient aandacht te worden besteed aan het klimaat en de voeding, maar ook aan de kwaliteit van het water. Dit aspect van dierenwelzijn is van vitaal belang en bovendien essentieel voor optimale gezondheid van een dier en daarmee het product van de pluimveehouder.”

Zowel het dier als de pluimveehouder is dus gebaat bij schoon water?

“Ja. Goed drinkwater moet voldoen aan verschillende algemene vereisten: het is vers en koel, kleurloos, smaakloos, schoon en zonder schadelijk bezinksel. Wanneer het te koud, warm of van slechte kwaliteit is, zal het dier minder drinken. Dit beïnvloedt de eier- of vleeskwaliteit en eventueel uiteindelijk ook de voedselveiligheid van de consument. Idealiter heeft het drinkwater een temperatuur die rond de 10 tot 14 graden ligt. In de praktijk betekent koel drinkwater over het algemeen dat het water een temperatuur heeft van 7 a 8 graden lager dan de omgevingstemperatuur in de stal.”

Wat moet een pluimveehouder nog meer in de gaten houden?

“In Nederland wordt bijna alleen nog gebruikgemaakt van gesloten drinkwatersystemen in plaats van open water, zoals bakken of drinktorens. Een goede zaak, maar ook bij gesloten systemen vergt het aandacht om de kwaliteit van het drinkwater te bewaken. Zo is het klimaat in vleeskuikenstallen bijvoorbeeld erg warm. De pluimvee-houder moet dan oppassen dat het water in het systeem niet te snel mee opwarmt. Daarnaast is het schoonhouden van de systemen erg belangrijk. Wanneer medicatie of andere additieven gedoseerd door de drinksystemen wordt gevoerd, blijft er vrijwel altijd residu achter. Dit kan biofilmopbouw bevorderen (een laag bacteriën die zich ontwikkelt in vochtige omstandigheden). Hierdoor kunnen drinkventielen verstopt raken of juist helemaal opengeduwd worden, waardoor lekkage ontstaat. Lekkend water op de grond in combinatie met kippenmest veroorzaakt een verhoging van het ammoniakgehalte in de stal. Geen wenselijke situatie voor zowel dier als pluimveehouder. Met onze verschillende sensoren in de drinkwatervoorziening kan de waterkwaliteit gemonitord worden.“

Wat voor drinksystemen leveren jullie?

“Impex is producent van gesloten drinkwatersystemen, met name voor de pluimveesector en de varkenshouderij. Wij leveren complete watervoorzieningen aan meer dan honderd landen wereldwijd. Simpel gezegd werken onze systemen met een buizenstructuur waar het water doorheen stroomt, uitkomend op drinknippels. Deze nippels gaan alleen open en voorzien het dier van water wanneer het dier het ventieltje aanraakt. Hierna sluit het weer direct. De systemen zijn makkelijk schoon te maken en bovendien duurzaam, omdat waterverspilling tot een minimum wordt beperkt. De ideale oplossing voor dier en veehouder.”

Meer informatie
Impex Barneveld B.V.
Harselaarseweg 129
Postbus 20
3770 AA Barneveld
0342-416641
Info@impex.nl