Smart mobility betekent onder andere dat auto’s met elkaar en met de infrastructuur communiceren. Het is een nieuwe stap in verkeersmanagement, een vakgebied waarin Nederland uitblinkt. “Dat we in Nederland goed bezig zijn met slimme mobiliteit, komt doordat we het verkeer als een systeem zien en niet als optelsom van individuele objecten”, zegt Maurice Geraets, directeur van NXP Nederland. Veiligheid speelt hierbij een sleutelrol, stelt hij.

Hoe ontwikkel je technologie die de veiligheid van de bestuurder garandeert?

“Bij auto’s betekent dat bijvoorbeeld dat de auto steeds een beeld van zijn omgeving heeft. Je rust hem uit met een radar en camerasensoren waardoor hij om zich heen kan kijken. Zo kan de auto de bestuurder ondersteunen en op termijn zelfrijdend worden. Verder moet je de auto van technologie voorzien waarmee hij situaties kan interpreteren die wij als bestuurder ook kunnen interpreteren. Bijvoorbeeld een dynamisch verkeersbord op de snelweg, dat zegt dat je snelheid terug moet van 120 naar 70 kilometer per uur. Hoe slimmer de auto, hoe meer taken hij de bestuurder uit handen kan nemen en hoe veiliger de mobiliteit.”

En de veiligheid van verkeersdeelnemers die kwetsbaarder zijn dan mensen in een auto?

“Dan kun je bijvoorbeeld denken aan een systeem dat bij kruispunten in de gaten houdt wanneer er een groep schoolkinderen nadert. Het systeem herkent de kinderen omdat ze bijvoorbeeld een sticker op hun rugzak hebben waarin een klein chipje is verwerkt. De naderende auto’s worden gewaarschuwd, zodat ze op tijd kunnen remmen.”

Is er een toekomstbeeld?

“Je zult totaal verschillende ver-schijningsvormen en vervoersconcepten zien. We gaan toe naar individueler vervoer, waarbij mensen zelf de vorm kiezen. Bijvoorbeeld een busje voor een aantal mensen of een soort cocon die helemaal van jezelf is. De auto of het busje rijdt naar wens geheel automatisch van A naar B. Een rijbewijs is niet nodig.”

Wat is jullie betrokkenheid bij slimme mobiliteit?

“Wij zijn een hightech bedrijf dat op-lossingen bedenkt voor problemen die in de samenleving spelen. Zo kan met onze chips bijvoorbeeld de verkeersveiligheid worden vergroot en diefstal worden tegengegaan. Waar we heilig in geloven is de combinatie van technologie en duurzaamheid. Denk aan optimale routeplanning, car sharing en elektrische auto’s.”