De drukte in het verkeer neemt toe, en zal alsmaar verder toenemen. Jasper de Vries, adviseur Smart Mobility, Verkeer & Omgeving bij XTNT, vertelt dat als weggebruikers echt op een slimme manier naar hun eigen situatie en reis gaan kijken, het tij gekeerd kan worden. “Er is steeds persoonlijkere en actuelere reisinformatie beschikbaar. Als de overheid op een slimmere manier gaat samenwerken met de marktpartijen die over deze informatie beschikken, ontvangen meer weggebruikers de toch wel versnipperde informatie.”

Er is sprake van toenemende filevorming, wat kan hieraan gedaan worden?

“Dat mensen files niet vermijden komt voor een groot deel door de wijze waarop we informatie geven, en waarop mensen met de informatie omgaan. In de ochtend willen we allemaal zo snel mogelijk naar ons werk en springen we uit automatisme iedere dag op hetzelfde tijdstip in de auto. Zo belanden we iedere dag in dezelfde files. Door de actuele en vooral persoonlijke informatievoorziening van de situatie op de weg goed te gebruiken, voorkom je dat je in de file staat. Wanneer een paar procent bij grote drukte of file later vertrekt, thuis werkt of de trein neemt, zouden de files al opgelost zijn. Of in ieder geval een stuk korter worden. En dat is beter voor iedereen.”

Jasper de Vries

Jasper de Vries

Hoe kan ervoor gezorgd worden dat reizigers andere routes, vervoersmiddelen of tijdstippen kiezen?

“Het belangrijkste is het doorbreken van gewoontegedrag. Wanneer er grote gebeurtenissen zijn, zoals een verhuizing, een nieuwe baan of andere arbeidsvoorwaarden, kan gedrag veranderen. Het gedrag aanpassen op een standaard dinsdagochtend is echter heel moeilijk. De overheid moet hierin daarom een rol spelen, bijvoorbeeld door grote campagnes. Vroeger dachten mensen niet na over rijden na drinken, maar tegenwoordig wordt iedereen daarop aangesproken. Dit geldt nu voor het aansluiten achterin de file. Hiervoor zou een soortgelijke campagne helpen.”

Hoe belangrijk is samenwerking in dit verhaal?

“Cruciaal. Van oudsher stuurt de Nederlandse overheid het verkeer; bijvoorbeeld met borden langs of boven de weg. Tegenwoordig sturen ook marktpartijen het verkeer. Zij verzamelen data en informeren weggebruikers bijvoorbeeld via apps. Hun informatie is veelal actueler en completer. Er is nu dus informatie van overheid en verschillende marktpartijen en dat zorgt voor versnippering. Naar mijn mening zou de overheid meer moeten samenwerken met marktpartijen om dit te stroomlijnen. Zo kunnen alle weggebruikers de voor hen relevante informatie ontvangen. Want hoe meer de informatie is gericht op de persoon, diens agenda en voorkeuren, hoe meer effect deze heeft op het gedrag.”

Wat is jullie rol hierin?

“Wij kennen de mobiliteitswereld goed en werken veelvuldig voor de overheid. Ons doel is om samenwerking tussen overheid en marktpartijen te faciliteren, zodat de reisinformatie van de markt vaker wordt ingezet door de overheid. Tot een paar jaar terug ging het nog vooral om doorbreken van veel weerstand op het gebied van samenwerking tussen overheid en markt. Nu gaat het met name om: wat zetten we in en hoe doen we dat?

Daarvoor is het belangrijk dat we naast de overheid ook de markt goed kennen. Zo organiseren we dat marktpartijen weggebruikers informeren over komende verkeershinder via gerichte pushberichten. Ook zien we dat via social media informatie veel sneller wordt opgehaald en de reisinformatie hele andere doelgroepen bereikt dan traditioneel het geval was. Er is niet één goede methode. De een leest de krant, de ander kijkt op social media, kijkt naar de borden op de weg of checkt zijn pushberichten. Het uiteindelijke doel is ervoor zorgen dat iedereen de voor hem of haar beste informatie krijgt en vervolgens de beste keuze maakt. En dat heeft een positief effect op het totale verkeersbeeld.”

Meer informatie
XTNT Experts in Traffic and Transport adviseert de overheid over hoe zij samen met marktpartijen Smart Mobility oplossingen inzet, zodat de weggebruiker actuele informatie daadwerkelijk gebruikt en slimme mobiliteitskeuzes maakt.
xtnt.nl
info@xtnt.nl
030-2398060