Met de invoer van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) komt meer verantwoordelijkheid te liggen bij organisaties die zich met privacygevoelige gegevens bezighouden. Binnen het mkb is het vooral van belang om medewerkers ervan te doordringen dat ze voorzichtig dienen om te springen met privacygevoelige gegevens, vinden Peter Garritsen en Nico Mookhoek van TeamKikk.

Wat voor impact heeft de AVG op het mkb?

Mookhoek: “De impact hangt af van het soort en de hoeveelheid gegevens die een bedrijf verwerkt. Op bedrijven met een doorsnee klantenportefeuille die producten leveren, heeft de AVG veel minder impact dan op scholen of zorginstellingen, omdat zij veel meer gegevens vastleggen. Die laatste groep zal ingrijpender maatregelen moeten nemen om te voldoen aan de nieuwe regelgeving.”

Welke aanpak kan het mkb het beste volgen?

Mookhoek: “Bedrijven dienen met name processen rondom het verwerken van privacygevoelige gegevens in kaart te brengen en goed te beschrijven. De beste aanpak is om bij medewerkers het besef te creëren dat ze met privacygevoelige gegevens werken. Niemand wil immers dat dergelijke informatie op straat komt te liggen. Dat werkt beter dan de nadruk leggen op de dreiging van hoge boetes. Als medewerkers zich daarvan bewust worden en op een pragmatische manier voorzorgsmaatregelen leren treffen om vervelende situaties te voorkomen, voldoen ze vanzelf aan de AVG. En verder: maak het vooral niet onnodig groot!”

Hoe kunnen jullie daarbij helpen?

Mookhoek: “Wij hanteren een pragmatische, op de werkpraktijk gerichte aanpak. Met een quick scan lopen we de belangrijkste punten in de AVG na, waarna we in een adviesrapport actiepunten beschrijven voor het correct omspringen met gegevens. Vaak combineren we dit met een presentatie met voorbeelden. Daardoor betrekken mensen het belang van het veilig omgaan met gegevens ook op zichzelf.”

Garritsen: “TeamKikk is een organisatieadviesbureau met een heldere en doordachte kijk op het opzetten van managementsystemen. Wij ondersteunen mkb-ondernemingen in alle branches. Met ons unieke samenwerkingsverband van slimme, ervaren en praktisch ondernemende adviseurs en de inzet van zelf ontwikkelde ICT-applicaties, ondersteunt ons team bij de vraag ‘Hoe krijg en houd ik grip op de eisen, gesteld aan de organisatie?’. Onze ‘hybride’ organisatiestructuur stelt ons in staat werkzaamheden bij klanten flexibel te organiseren en snel in te spelen op trends zoals de invoer van de AVG.”

Meer informatie
www.teamkikk.nl