Doelgericht beleid, actieve verantwoordelijkheid van medewerkers en een concrete rolverdeling tussen werkgever, werknemers en arbodienst reduceert arbeidsverzuim, vertelt Emile van der Linde van arbodienst GOED.

“Het belangrijkste is personeel vanuit eigen verantwoordelijkheid actief te betrekken bij het proces, en te stoppen met praten over verzuim en beperkingen.”

Hoe vergroten organisaties gezondheid en betrokkenheid van hun medewerkers?

“Werkgevers en werknemers moeten met elkaar het echte gesprek aangaan. Vraag het individu en de teams wat er nodig is om mensen optimaal inzetbaar te houden. Uit de organisatie zelf komen de beste tips. Wees duidelijk over de verantwoordelijkheden van werkgever, werknemer, HR en arbodienst.

Organisaties moeten de belangen van het bedrijf, zoals de risico’s en kosten van verzuim, en de belangen van de medewerkers duidelijk communiceren. Er zijn genoeg mogelijkheden om in gesprek te gaan. Focus altijd op mogelijkheden; vraag als leidinggevende niet wát iemand heeft, maar welke gevolgen het verlofverzoek heeft voor werk. Wees warm en empathisch maar wel duidelijk en maak concrete afspraken met de arbodienst of bedrijfsarts; wat verwacht je en welke doelen wil je binnen een (half)jaar samen bereiken?”

Hoe werkt dit in de praktijk?

Hoe helpen jullie organisaties hierbij?
“Met duidelijke rollen en concrete doelen. We starten een intensieve inventarisatie. Zo kunnen we het inzetbaarheidsdoel toetsen aan de kennis, vaardigheden en besparingen in de organisatie. Daarna trainen we leidinggevenden – ondersteund door een innovatieve app die continu leren bevordert – zodat hun kennis ervoor zorgt dat wij steeds minder nodig zijn.

Als er iemand uitvalt, hebben we een ‘drie-gesprek’; eerst met de medewerker en daarna met de leidinggevende erbij. Onze focus ligt op de talenten en het potentieel van mensen, niet op de gebreken. We stimuleren medewerkers om vanuit arbeidsvreugde optimaal inzetbaar te zijn tot ver na hun 67e.”