In de railinfrasector is grote behoefte aan goed gekwalificeerd en ervaren personeel. Maar door de pieken en dalen in het werkaanbod, de onregelmatige werktijden en de complexiteit van het werk, is het niet altijd mogelijk om op een efficiënte manier de juiste capaciteit te vinden. Een nieuwe manier van samenwerken tussen partijen binnen de sector zou daarom een hoop kunnen verbeteren, betoogt Rico Perdon, directeur van RailApp.

Met welke uitdagingen kampt de spoorsector op personeelsvlak?

“Er verandert veel in de sector. De trend richting prestatiegericht onderhoud is ingezet. Grotere bedrijven zijn zich meer gaan richten op de regierol, hebben daarom afscheid genomen van een deel van hun personeel en zijn nu afhankelijker van hun toeleveranciers. Maar deze bedrijven zijn voorzichtig en durven niet opnieuw grote groepen aan te nemen en op te leiden. De uitdaging is dan ook om nog beter samen te werken met andere bedrijven en toeleveranciers om de bestaande capaciteit optimaal te benutten, om zo de pieken en dalen gezamenlijk op te vangen. Op dit terrein is echter nog veel te winnen.”

Waarom is ook de administratieve afhandeling een aandachtspunt?

“Er worden opdrachtbevestigingen naar elkaar verzonden. Vaak tekent een uitvoerder een werkbon op papier of in een pdf-bestand. De informatie op zo’n document met onder meer de werkelijke uren, kilometers en evaluatie staat dan niet direct in een database, waardoor facturatie weer langer duurt. Certificaatmanagement is ook zo’n onderwerp. De gestelde eisen aan spoormedewerkers veranderen regelmatig, net zoals de certificaten die kunnen verlopen.”

En dan is er nog de trend met het toenemende aantal zzp’ers?

“Klopt. Veel bedrijven maken gebruik van een flexibele schil. Veel zzp’ers spelen hierin als vakmensen een cruciale rol. Maar ook hier laat de efficiency soms te wensen over: zzp’ers sturen soms een Excelsheet rond met hun beschikbaarheid, maar die info is vaak meteen al weer verouderd. Inhurende bedrijven willen in één oogopslag kunnen zien wie van hun vaste inhuur beschikbaar is en op dat moment 100 procent bevoegd is voor de specifieke taak.”

Hoe kan de efficiency op deze vlakken worden verbeterd?

“De behoefte en beschikbaarheid zou real-time moeten worden getoond aan degenen die het aangaat. Bedrijven zouden slimmer kunnen samenwerken door de inzet van technologie.”

Welke oplossing hebben jullie hiervoor bedacht?

“Wij hebben RailApp specifiek voor de spoorsector ontwikkeld als een zeer toegankelijke oplossing. Deze wordt nu al veelvuldig gebruikt door diverse bedrijven en zzp’ers waarbij de mogelijkheid tot efficiënte samenwerking een veel gehoorde reden is. Met een pushbericht wordt aan de vaste partners kenbaar gemaakt wanneer er ergens behoefte bestaat of wordt de beschikbaarheid gedeeld. RailApp checkt de specificaties van de dienst en vergelijkt die met de bevoegdheden van de in te plannen medewerker op de shortlist. RailApp toont continu de actuele status aan de relevante partijen. Iedereen beschikt over de informatie die voor diegene relevant is. Veiligheidsberichten worden online via de app geborgd. De administratieve afhandeling tussen de partners wordt daarna vrijwel volledig geautomatiseerd door de digitaal ondertekende werkbonnen, waardoor op maandag alle facturen eruit kunnen. Zo blijft er meer tijd over voor de focus op veiligheid, kwaliteit en vakmanschap.”