In een land als Nederland, waar veiligheid over het algemeen vanzelfsprekend lijkt, denken de meeste mensen nog nauwelijks na over de beveiliging van hun woning. John van den Dungen, smart home manager bij beveiligingsexpert Feenstra, weet dat uit eigen ervaring. Hij werd thuis slachtoffer van inbraak, niet wetende dat veel inbrekers alle huizen in een straat afgaan om te controleren of de deur op het nachtslot zit.

Toen dat bij zijn woning niet het geval bleek te zijn, konden de inbrekers eenvoudig binnenkomen. Van den Dungen raadt mensen aan om bij het beveiligen van hun woning allereerst naar hun eigen gedrag te kijken. “Niet iedereen hoeft zijn of haar huis met techniek te beveiligen, soms zijn organisatorische maatregelen voldoende.”

Welke rol speelt veiligheid in het dagelijks leven van mensen?

“Als het kalf verdronken is, dempt men de put – dat is nog steeds een heel actueel spreekwoord als het om veiligheid gaat. De kans op bijvoorbeeld brand of inbraak is erg klein. Vaak worden mensen dan ook pas alert op het moment dat het ze overkomt en treffen ze vervolgens pas maatregelen. Echter, meestal is de schade dan al fors. En dat is jammer, want er valt veel te voorkomen met relatief kleine inspanningen. Deze hoeven meestal niet eens gepaard te gaan met investeringen.

Op zakelijk gebied is beveiliging wel vaker standaard geregeld, maar daarbij zie je dat op organisatorisch gebied nogal eens tekort wordt geschoten. Zo is bij kleine bedrijven vaak niet duidelijk wie er als laatste vertrekt en de verantwoordelijkheid draagt voor het afsluiten van het pand. Als gevolg hiervan staan panden soms nachtenlang open. Zeker nu werken van negen tot vijf niet meer de standaard is, wordt het organisatorische gedeelte steeds belangrijker. ”

Op welke manieren kan de veiligheid worden verhoogd?

“Bij het zorgen voor veiligheid draait het niet alleen om techniek. Het is een samenspel van drie aspecten. In eerste instantie gaat het om organisatie: je moet inbrekers zo weinig mogelijk gelegenheid geven. Voorbeelden van maatregelen die mensen kunnen nemen, zijn het dichthouden van ramen, het op slot doen van deuren en het controleren dat er geen container onder de carport staat die als opstap kan dienen naar een raam op een hogere verdieping.

Ik denk dat op dit punt de grootste winst valt te behalen, want de zwakste schakel is de burger (helaas) zelf. Op internet zijn vele veiligheidschecklists te vinden. Door deze na te lopen kunnen mensen al veel verbeteren aan de veiligheidssituatie van hun woning. Het is zeker niet nodig daar elke week bij stil te staan. Maar één keer goed nagaan wat de inbraakmogelijkheden in een woning of bedrijf zijn en wat het inbraakrisico in de buurt is, draagt toch bij aan extra bewustwording en alertheid.

Het tweede aspect draait om het zo lang mogelijk buiten houden van inbrekers. Dit kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door te zorgen voor sloten van goede kwaliteit en dubbele beglazing. Het laatste punt is het kunnen signaleren als inbrekers binnenkomen. Pas bij dat aspect speelt de techniek een rol, in de vorm van alarmsystemen en camera’s.”

Welke technische ontwikkelingen zijn er gaande op het gebied van inbraakpreventie?

“Ten opzichte van vroeger zijn er twee grote verschillen. In de eerste plaats kunnen beveiligingsbedrijven, als het signaal binnenkomt dat er iets aan de hand is in een pand, nu direct meekijken via een livestream met camerabeelden of foto’s.

Die techniek bestaat al enige tijd, maar is erg verbeterd door de toegenomen communicatiesnelheid. In de tweede plaats hebben de afgelopen jaren draadloze technieken hun intrede gedaan. Voorheen waren draadjes nodig om de componenten van een beveiligingssysteem te verbinden aan een centrale. Dat zorgde er soms voor dat consumenten afzagen van de aanschaf van een dergelijk systeem, omdat ze het niet mooi vonden staan.

In het praktische gebruik merk je relatief weinig van deze verandering, maar qua klantbeleving is er dus wel wat veranderd. Ik wil hierbij echter benadrukken dat techniek een middel is dat kan bijdragen aan veiligheid, maar dat het geen doel op zich is. Technische maatregelen als het plaatsen van camera’s en beveiligingssystemen kunnen helpen om de uiteindelijke doelstelling te bereiken: ervoor zorgen dat mensen een gevoel van veiligheid ervaren. Dat is waar het wat mij betreft om draait.”

Welke diensten biedt Feenstra op het gebied van veiligheid?

“Wij richten ons hoofdzakelijk op particuliere beveiliging, maar ook op beveiliging voor het kleinbedrijf. Wij bieden camerasystemen, inbraak-beveiliging, overvalbeveiliging, brand-beveiliging en beveiliging tegen kool-monoxide en waterschade, indien gewenst inclusief BORG-certifi caat. Als klanten deze services in een pakket afnemen, kunnen ze de beveiliging via hun telefoon bedienen en op afstand zien welke melder reageert.

We hebben daarnaast een eigen bemande alarmcentrale die 24 uur per dag mee-kijkt en waar nodig actie onderneemt. We installeren de systemen en onderhouden ze ook om mensen een zo groot mogelijk gevoel van veiligheid te bezorgen. Onze beveiligingsexperts zijn allemaal opgeleid in de beveiligingstechniek en geven op locatie maatwerkadvies. Consumenten kunnen eerst aan de hand van de veiligheidscheck op onze website bepalen of ze het nodig achten een camerasys-teem en/of inbraakbeveiliging aan te schaffen, of dat enkel organisatorische maatregelen volstaan.

Als ze denken dat extra maatregelen nodig zijn, komen ze meestal telefonisch in gesprek met een van onze veiligheidexperts. Samen wordt een conceptbeveiligingsplan opgesteld, waarin staat aangeven welke sensoren op welke plek geïnstalleerd dienen te worden om ervoor te zorgen dat alle plekken worden gemonitord waar inbrekers naar binnen kunnen komen. Vervolgens kunnen mensen beslissen of ze defi nitief willen overgaan tot het aanschaffen van het systeem.

Daarna maakt een van onze beveiligingsexperts samen met de klant een ronde door de woning, om er zeker van te zijn dat de juiste maatregelen worden getroffen. Ten slotte installeren we het systeem en krijgt de klant het beveiligingsplan op papier. Daarin staat nog eens extra uitgelegd wat de gedachte is achter de getroffen maatregelen.”

Hoe zien jullie de toekomst van beveiliging?

“We proberen te voorspellen hoe de toekomst eruit gaat zien en zijn op basis daarvan bezig met het ontwikkelen van nieuwe diensten. Nu veel Nederlanders een smartphone hebben, valt bijvoorbeeld redelijk eenvoudig te detecteren waar mensen zich bevinden. Je zou daardoor middels geo-fencing kunnen zorgen dat wanneer de bewoners zich niet binnen een straal van vijftig meter in de buurt van hun huis bevinden, de beveiliging automatisch aangaat.

Technisch gezien is dat al mogelijk, maar zitten consumenten daar wel op te wachten? De uitdaging is om nieuwe technieken om te vormen tot diensten die waarde voor onze klanten vertegenwoordigen en die het leven van de gemiddelde Nederlander verrijken.”