Het lichaam is te vergelijken met een motor; daar waar de motor op volle toeren kan draaien door benzine, heeft de mens voedingstoffen nodig. Deze voedingstoffen moeten worden verbrand en daarvoor is beweging nodig. Als een mens uren achter elkaar zit en niet beweegt, gaat het lichaam over op de spaarstand.

Vetten en suikers blijven langer in het bloed en komen niet in de spieren terecht waar ze worden verbrand. Als je loopt of fietst heb je je beenspieren nodig, de grootste groep spieren in het lichaam, en worden de vetten en suikers verbrand.

Routinematig dynamisch werken

Nodig voor dynamisch werken is een omgeving die daartoe uitnodigt. Dat betekent onder meer zit-statafels in een kantoor plaatsen en beweegmomentjes tijdens het werken inlassen. Deels routine vindt dr. Dianne Commissaris. Tot 2014 was zij onderzoeker bij TNO en runt nu BTR-consultancy. “Als ik telefoneer, loop ik rond. Dat heb ik mezelf aangewend.” Wel moet er in het bedrijf een cultuur heersen dat dynamisch werken normaal is.

In juni hebben onderzoekers richtlijnen opgesteld als houvast voor bedrijven die over willen stappen naar dynamisch werken. Want wie denkt dat de hele dag staand werken gezond is, heeft het mis. Twee uur staand werken, verdeeld over een werkdag is het aanbevolen minimum en vier uur de max. Peter-Jan Mol, adviseur bij Kenniscentrum Sport, is het met Commissaris eens. Hij raadt zeker de beginnende dynamische werker aan het staand werken langzaam op te bouwen.

Ambassadeurs realiseren dynamisch werken

De roep om het zitten en staan op de werkvloer af te wisselen, wordt groter. Maar hoe pak je dat als werknemer aan? Het zit immers niet in onze cultuur staand te werken en de angst uitgelachen te worden door collega’s, is aanwezig. Welke stappen moet je ondernemen? Begin met kleine stappen, raadt Mol aan. “Staand vergaderen is al een mooie eerste stap en vervolgens kun je ruchtbaarheid aan dynamisch werken geven en ambassadeurs zoeken”, schetst Mol.

Zoeken dus naar werknemers met een dikke huid die zich weinig aantrekken van eventuele flauwe opmerkingen van collega’s. De kans dat andere collega’s ook willen proberen bewegend te werken, wordt dan groter. Langzaam kan een bedrijf steeds meer ruimtes volgens het dynamisch werken inrichten. Het belangrijkste is dat een bedrijf helder heeft wat de missie en visie is. Wil het vitaliteit uitstralen? Dan is dynamisch werken een must.

Activiteitenmonitors

Minder opvallend maar effectief zijn de activiteitenmonitors die worden ingezet. Zo is er een ‘slimme’ stoel ontwikkeld die het zitgedrag meet. Zit iemand een half uur? Dan wordt er een trillend signaal afgegeven; tijd voor een beweegmomentje. Ook zijn er apps die werknemers kunnen installeren zodat ze inzicht krijgen in hun beweeg- en zitgedrag.

Geen hype

Of we over een tijdje allemaal staand of bewegend ons werk doen, is moeilijk in te schatten. “Maar we gaan wel die kant op”, denkt Commissaris, “toen het nieuwe werken werd geïntroduceerd dachten velen dat het een hype was die wel over zou gaan. Maar in vijftien jaar is het gemeengoed geworden in grote kantoorgebouwen en ook in het MKB kom ik het steeds vaker tegen.” Mol denkt dat er voor banen bij bedrijven waarbij werknemers alleen maar kunnen zitten, minder animo is. “Zeker jonge werknemers willen dat niet en willen de afwisseling van zittend en staand werken”, denkt Mol.

Onderzoek naar dynamisch werken

Er zijn momenteel onderzoeken gaande die bekijken of dynamisch werken voor minder ziekteverzuim zorgt. Het is nog niet bekend of mensen inderdaad minder verzuimen door dynamisch werken. Lastig is namelijk om vast te stellen welk deel van de ziekte is te wijten aan langdurig zitten.

Wel wijzen onderzoeken uit dat veel zitten leidt tot een grotere kans op een vroegtijdige dood, diabetes type II en hart- en vaatziekten. Het onderzoek naar dynamisch werken is in volle gang en over eventuele gezondheidswinst zijn nog niet voldoende resultaten.