Binnen de HR-wereld wordt het idee dat gezonde voeding bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers breed gedeeld. Niet alleen zou het goed zijn voor kosten, werkplezier en preventie van verzuim, maar ook voor productiviteit.

Ook bedrijven worden zich steeds meer bewust van goede voeding. Bedrijfscateraars verleiden werknemers tot gezonde keuzes door relatief lage prijzen, een ruim assortiment en een aantrekkelijke presentatie. Sommige kiezen zelfs voor een ‘moodsticker’ op producten in de bedrijfskantine, zodat je weet wat het effect van je lunch op je gemoedstoestand is.

Nieuwe Schijf van Vijf

Onlangs presenteerde het Voedingscentrum de vernieuwde Schijf van Vijf, een vertaling van richtlijnen voor goede voeding van de Gezondheidsraad, gebaseerd op de laatste inzichten in voeding en gezondheid. Voeding is een beladen onderwerp.

De afgelopen jaren zijn we overstelpt met allerlei voedingshypes: geen brood, geen melk, wel/geen superfoods. Sommige mensen ontlenen zelfs hun identiteit aan bepaalde voeding. Door de hypes is veel discussie ontstaan over wat goede voeding is, maar de officiële richtlijnen bieden de meeste houvast, aldus Kees de Graaf, hoogleraar sensoriek en eetgedrag van de afdeling Humane Voeding van de Wageningen UR.

Advies Voedingscentrum bevordert gezondheid

Volgens hem komt de roep om gezonde voeding zowel vanuit werkgevers als werknemers en hij noemt het ook voor beiden goed. Eten geeft immers een goed gevoel en biedt mensen een positieve ervaring. Die positieve emoties leiden weer tot tevredenheid en gezondheid. Een betere voeding kan op korte termijn prestaties van mensen verbeteren.

De adviezen van het Voedingscentrum zijn meer gericht op de gezondheid op de lange termijn. Op korte termijn kun je je fitter voelen na het eten van salade, maar ook door een hamburger. “Op de lange termijn is veelvuldige consumptie van die hamburger minder geschikt.” Of mensen over het algemeen genoeg kennis hebben om gezonde keuzes te maken, is door de chaos aan meningen over gezond voedsel maar de vraag. Voor individuele consumenten is het moeilijk informatie over voedsel op waarde te schatten.

De Schijf van Vijf is daarvoor de beste optie en ook goed toegankelijk. Deze heeft wel betrekking op de lang termijn gezondheidseffecten voor groepen mensen. De Graaf wijst erop dat iedereen voor zichzelf ook wel voelt wat voeding met je doet. “Als mensen zich beter voelen na het eten van speltbrood, wie ben ik dan om dat tegen te houden?”

Bedrijven moeten niet kunnen bepalen wat jij als medewerker in je mond stopt. Het is een fundamenteel recht je eigen eten te kiezen. Volgens De Graaf is eten kiezen zelfs een van de eerste beslissingen die een baby neemt. Hij ziet niet gebeuren dat bedrijven mensen op hun eetgedrag gaan aannemen of beoordelen. Wel kunnen ze het aantrekkelijk maken gezond te eten, en is het goed bezig te zijn met het welbevinden van de medewerkers.

Aantrekkelijk eten verbetert kwaliteit leven

Ook moeten we de sociale aspecten van eten niet uit het oog verliezen, vindt De Graaf. Eten is namelijk ook sociaal en aangenaam. Uit onderzoek in verpleeghuizen blijkt dat mensen gevoelig zijn voor de ambiance van hun eetvoorziening. “Bij een aantrekkelijke ‘family style’-presentatie in plaats van dienbladen zagen we een verbetering van de kwaliteit van leven. Voor zowel fysieke als sociale kwaliteit van leven speelt voeding een belangrijke rol.”