“If you cannot measure it, you cannot manage it”, zegt men. Ondernemer Robert Strijers voegt daaraan toe: “If you won’t manage it, don’t do it”. Hij pleit voor flexibele software om HR-cycli betekenis te geven en te ondersteunen.

Hoe kan software bijdragen aan talentmanagement?

“Het bijhouden van prestatie en kunde van medewerkers is op papier erg arbeidsintensief. Bovendien wil je managementinformatie om te kunnen sturen. Dat lukt niet zonder goede software. Het mag overigens geen ‘kunstje voor HR’ worden. De software moet zich kunnen aanpassen aan het bedrijfsritme zonder dure consultants. Bedenk wat belangrijk is en laat de rest achterwege.”

Is dit soort software niet vaak een verplichte oefening?

“Wel als je enkel vastlegt omdat het van HR moet. Maar als je even nadenkt kan je in de helft van de tijd 10x meer waarde creëren. Een voorbeeld: wij hebben 140.000 geanonimiseerde beoordelingsuitspraken over medewerkers gerubriceerd naar resultaatafspraken, kennis, vaardigheden en gedragscompetenties. Daar kunnen we verbanden tussen leggen. Bijvoorbeeld: in hoeverre zijn ‘samenwerking’ of ‘klantgerichtheid’ voorspellend voor succes? Daar komen verrassende dingen uit. Wat blijkt? ‘Leervermogen’ is een veel grotere factor voor succes. Daar kunnen bedrijven vervolgens meer energie in steken.”

Wat als iemand onvoldoende scoort?

“Ik zeg liever: ‘verbetering noodzakelijk’, zo wordt een performance cyclus anders. Je wilt waarde creëren, niet straffen. Het overgrote deel scoort gemiddeld, met uitschieters naar boven en naar beneden. Daar ligt de aanzet tot actie en ontwikkeling, zorg dat je niet verzandt in gemiddelden.”

Hoe groot is de menselijke factor nog?

“Software is maar een middel. Het komt altijd aan op praten en bijsturen. Niet één keer per jaar, maar vaker als dat noodzakelijk is. Als je alleen gegevens meet en je doet er vervolgens niets mee, dan frustreer je het proces. Ga aan de slag met conclusies uit de data.”

Waar moet je dan mee beginnen?

“Er zijn zoveel ontwikkelingen tegelijkertijd dat het lastig is voor organisaties om te bepalen waar je echt aandacht aan moet geven. Met een pragmatische scan kun je organisaties hierbij helpen.”