Het traditionele hiërarchische model maakt binnen steeds meer organisaties plaats voor een netwerkstructuur. Dat vergt andere competenties, niet alleen van werknemers, maar zeker ook van werkgevers/leidinggevenden. De mens moet meer centraal komen te staan om talenten en capaciteiten van werknemers optimaal te kunnen benutten, stelt Bert Goos van Online Talent Manager.

Hoe kan talent inzichtelijk worden gemaakt?

“De menselijke factor moet een grotere rol gaan spelen binnen organisaties. Er moet gekeken worden naar de competenties van werknemers en de manier waarop zij zich hierin ontwikkelen. Onderzoek heeft aangetoond dat de helft van de managers hun mensen niet kent. Dat betekent dus dat zij niet weten wat hun werknemers kunnen en hoe ze hen zo duurzaam mogelijk kunnen inzetten. Ze zijn meer tijd kwijt aan onderling overleg dan aan een-op-een-gesprekken met hun werknemers.”

 

Wat vergt talentontwikkeling nog meer van managers?

“Het draait allemaal om persoonlijk contact. Het leiderschap in een netwerkstructuur moet meer mensgericht zijn en er moet voldoende ruimte zijn voor feedback. Leidinggevenden moeten zaken aan hun werknemers durven overlaten en vertrouwen hebben in anderen. Dat is niet altijd even makkelijk. Met name managers van de oude garde zijn nog vaak geneigd om in oude modellen te blijven hangen. Organisaties snijden zichzelf echter in de vingers als ze niet meegaan met de huidige ontwikkelingen.

Jonge mensen verwachten drie dingen in een nieuwe baan: een interessant takenpakket, autonomie en de mogelijkheid tot zelfontplooiing. Krijgen ze dit niet, zijn ze binnen twee jaar weer weg en is er voor niets in hem of haar geïnvesteerd.”

Jullie treden op in een ondersteunende rol?

“Organisaties moeten duidelijk kunnen aangeven wat er van managers wordt verwacht. Daar kunnen wij hen in netwerk-verband in begeleiden. Leidinggevenden moeten in de voorbeeldrol kruipen, maar kunnen daar zelf wel wat hulp bij gebruiken. Een manager denkt al gauw dat hij of zij het goede voorbeeld geeft, terwijl er nog geen gesprekken zijn gevoerd met werknemers om dit te peilen.

Wij bieden daarom ook consultancy en ontwikkelen en leveren online assessments om onder andere leiderschap, cultuur en talent zichtbaar te maken. Ons Octogram talentenprofiel wordt zeer gewaardeerd bij onze klanten.”