Het belang van goede ladingzekering wordt in Nederland bij zowel beroepsmatig als particulier vervoer nog vaak onderschat. Niet alleen kan een verkeerde ladingzekering de lading of het voertuig schaden, maar ook voor omringende weggebruikers kan een schuivende vracht voor gevaren zorgen. Het bewustzijn op de weg moet daarom vergroot worden, vinden Marco de Wit en Niels Bouwmeester van Imbema Rhiwa.

Wat gaat er vaak mis bij ladingzekering?

Bouwmeester: “Kort door de bocht gezegd, is ongeveer 70 procent van de lading op de weg verkeerd gezekerd. We hebben het dan niet alleen over zakelijk vervoer, maar ook bijvoorbeeld over het gezin dat op zaterdag naar de meubelzaak gaat en een grote kast mee naar huis neemt. Wij zeggen altijd: je zet jezelf toch ook vast in de auto, dus waarom je lading niet? Het gaat dan in de meeste gevallen om het verkeerd of onvoldoende gebruiken, of zelfs ontbreken, van spanbanden of overbelasting van bevestigingspunten.” Het zekeren van lading kan op verschillende manieren. Hierbij moet niet alleen gelet worden op de juiste vastzetmiddelen zoals de spanbanden, maar het is ook van het grootste belang dat de bevestigingspunten aan of op het voertuig geschikt zijn om de draagkracht van de lading op te kunnen vangen. Ter illustratie: na een remactie bij 50 kilometer per uur, schiet een vracht die 10 kilo weegt met een kracht van 120 kilo naar voren. Ook bij uitwijkmanoeuvres is er een grote kans dat een lading verschuift, dat wordt nog wel eens vergeten. Een vervoerder moet 80 procent van de lading naar voren kunnen zekeren en 50 procent naar de zijkant.”

Wat zijn de richtlijnen in ons land?

De Wit: “De Landelijke Eenheid van de politie stelt dat iedereen die lading vervoert op de openbare weg, deze afdoende dient te zekeren. Beroepsmatig is zowel de afzender als de vervoerder verantwoordelijk en ook de chauffeur heeft daarin zijn eigen verantwoordelijkheden. Bij particulier vervoer blijft de bestuurder zelf aansprakelijk.

Bouwmeester: “Handhaving is in Nederland sinds 2016 aangescherpt. De Landelijke Eenheid wil hieraan graag optimaal invulling geven. Daarnaast is het bewustzijn bij werkgevers en chauffeurs zelf belangrijk. Daarvoor is nog te weinig aandacht. In het beroepsmatig wegvervoer zijn de marges smal, als een chauffeur anderhalf uur langer bezig is met zijn zekering dan de concurrent, heeft dat effect op de marges van de vervoerder. Meer aandacht voor betere ladingzekering en veiligheid is daarom een gemeenschappelijk belang. We moeten samen werken aan een veiligere weg.”

Hoe kan kennis bijdragen aan een veiligere weg?

De Wit: “Wij willen gebruikers en handhavers met raad en daad terzijde staan door onze kennis te delen en ze op te leiden. Dat doen we bijvoorbeeld door het organiseren van gratis seminars, voor en door mensen uit de branche. Daarnaast staan we ervoor in dat we kwaliteitsproducten verkopen die we continu testen op betrouwbaarheid. Zo kunnen we garanderen dat vastzetmiddelen en bevestigingspunten daadwerkelijk de capaciteit hebben die ze behoren te hebben. We worden dagelijks geconfronteerd met misstanden op het gebied van ladingzekering. Aan ons de taak om ons steentje bij te dragen.”

Meer informatie

Meer informatie?
Imbema Rhiwa B.V. Hoogeveenenweg 23-27
29130 LV Nieuwerkerk a.d. IJssel
+31 (0)88 – 130 66 90
sales@imbemarhiwa.nl