Special mobiliteit

Innoveren om het spoor op de rails te houden

Wanneer bij aankomst op het station blijkt dat er werk aan het spoor is, leidt dit bijna zonder uitzondering tot grote ergernis van de reizigers. Ook wanneer de werkzaamheden van tevoren aangekondigd zijn, kan de spoorsector rekenen op de nodige kritiek. “Waarom kan dat niet ’s nachts, of op een ander moment dat ik er geen last van heb?”, is een veelgehoorde kreet. Daarnaast wordt er veel gemopperd over de

Meten en monitoren van het spoor

In de railsector worden steeds hogere eisen gesteld aan beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het spoor. Daarom zijn geavanceerde meetsystemen en analysetechnieken noodzakelijk om nauwkeurig te monitoren en preventief onderhoud te plegen. Dit leidt tot minder verstoringen en een verhoging van de levensduur van het spoor, stellen Edward de Jong (Senior Consultant) en Yulie van Tongeren (Team Manager Infrastructure) van Ricardo Rail. Welke veranderingen spelen er op het gebied van conditiebewaking

Verbeterde spoorsector door technische innovaties

De afgelopen jaren zijn er grote stappen gemaakt in de Nederlandse spoorbranche en is de punctualiteit van treinen gestegen. Deze verbeterslag is voortgekomen uit prestatiegericht onderhoud. Aannemers hebben ingezet op het verminderen van storingen en geïnvesteerd in innovatieve technologieën, vertelt Maarten van Raaij, directeur van BAM Infra Rail BV. Hoe staat de Nederlandse spoorsector er in vergelijking met andere landen voor? “De publieke opinie denkt er weleens anders over, maar

Reiziger gebaat bij complementaire denkwijze

Optimalisaties binnen de spoorsector worden nu vaak doorgevoerd binnen individuele projecten. De reiziger is er echter bij gebaat wanneer de markt ook buiten deze projectgrenzen kijkt en het hele spoorsysteem als uitgangspunt neemt. Hierin ligt voor zowel de spoorbeheerder als de markt een interessante uitdaging, vertellen Joost Sanders en Carlita Vis van Royal HaskoningDHV. Waarom is grensoverschrijdend denken zo belangrijk? Sanders: “Omdat het belang van de reiziger voorop staat. De

Samen op weg naar innovaties op het spoor

De spoorbouwsector bestaat uit een groot aantal meewerkende partijen, zoals de infrabeheerder, aannemers en toeleveranciers. Het op een snelle en duurzame manier doorvoeren van innovaties blijkt binnen deze keten lastig. Denk daarom buiten de eigen bedrijfsgrenzen en zoek elkaar in een eerder stadium op, vindt Stefan Schrader, commercieel manager Rail bij de Meteoor. Als we het spoorsysteem opnieuw konden ontwerpen, zouden we het dan weer zo doen? “Ja, maar dan

Ontwikkelingen in infrastructuurbeheer

Vlak na de Tweede Wereldoorlog is er veel nieuwe infrastructuur aangelegd in Nederland, zoals tunnels, bruggen, dijken en spoorbruggen. Zo’n zeventig jaar later hebben veel van deze objecten het einde van hun levensduur bereikt. Het precieze einde kun je echter niet zomaar bepalen, vertelt Arjen Miedema van StabiAlert, een bedrijf dat de onderhoudsstatus van tunnels, bruggen, dijken en spoorbruggen bijhoudt. “Je kunt heel veel geld besparen voor je klant door

Samenwerken in een competitieve omgeving

In een omgeving waar minder geconcurreerd, meer gefaciliteerd en transpanter gewerkt wordt, ontstaat meer ruimte voor innovatie. Dat meent Lex van der Poel van Dual Inventive. “Defocus moet in ons mooie spoorsysteem op beheer liggen, niet op eigenaarschap.” Hoe zorg je voor een uitdagende omgeving die aanspoort tot innovatie? “De railsector is op dit moment competitief vormgegeven. Het spoorsysteem is opgedeeld en verschillende aannemers zijn gecontracteerd volgens het model, Prestatie

Belangen komen samen in nieuwe contractvormen

Met de regierol die de overheid tegenwoordig vervult, is een duidelijke tendens merkbaar in de aanbestedingen en bijbehorende contractvormen die in de markt worden gezet. In toenemende mate wordt de precieze invulling van een contract aan de markt zelf overgelaten. Hoe formuleer je dan als opdrachtgever een heldere set met eisen? Vincent van der Meijden en Tom Gaaff van PACER verschaffen inzicht. Op welke manier worden projecten door de overheid

‘Samenwerking op het spoor kan veel efficiënter’

In de railinfrasector is grote behoefte aan goed gekwalificeerd en ervaren personeel. Maar door de pieken en dalen in het werkaanbod, de onregelmatige werktijden en de complexiteit van het werk, is het niet altijd mogelijk om op een efficiënte manier de juiste capaciteit te vinden. Een nieuwe manier van samenwerken tussen partijen binnen de sector zou daarom een hoop kunnen verbeteren, betoogt Rico Perdon, directeur van RailApp. Met welke uitdagingen

Nederland zet in op Smart Mobility

Van werk tot vrijetijdsbesteding en van scholing tot sociale contacten of medische zorg: er zijn talloze redenen waarom mensen mobiel willen zijn. In een relatief klein en dichtbevolkt land zorgt de behoefte aan mobiliteit voor steeds meer problemen. Overvolle wegen en treinen, schadelijke uitstoot en verkeersongevallen. Meer asfalt is niet zaligmakend, stellen deskundigen. Hoe kunnen we de huidige capaciteit beter en slimmer benutten? Voor structurele verbeteringen is het noodzakelijk om

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'