Investeren in talent is erg belangrijk. Met name het vinden en kunnen behouden van talent is iets waar bedrijven in moeten investeren. Om leidinggevenden hierin te ontlasten, kan een bedrijf gebruikmaken van softwaretools, vertelt Peter van den Berg, CEO van MyForms.

Waarom is investeren in menselijk kapitaal vandaag de dag zo belangrijk?

“Nederland is een kenniseconomie. Hierdoor moeten bedrijven investeren in kennis. Het succes van een bedrijf staat of valt met goede medewerkers. Uiteindelijk maakt het niet uit wat voor product je verkoopt, als je mensen maar goed zijn. Met de dalende werkloosheid zal een schaarste aan talent ontstaan, voor zover die er niet al is. Bedrijven willen dus goede mensen aantrekken en houden.”

Goede mensen houden, hoe moeten bedrijven dat aanpakken?

“De vraag hierbij is: hoe zorg je dat je medewerkers het werk leuk blijven vinden en zich blijven ontwikkelen? Vitaliteit speelt hierin een belangrijke rol, en om ervoor te zorgen dat je medewerkers vitaal zijn, moet je als werkgever weten wat er speelt. Een goede leidinggevende zou daarom regelmatig met zijn/haar mensen moeten gaan zitten. Niet alle leidinggevenden zijn hier even goed in en daarnaast is dit met de werkstijlen van tegenwoordig niet altijd mogelijk. Mensen werken vaker thuis of zijn onderweg.”

Wat betekent dit voor talentmanagement?

“Dat het lastiger wordt. Want hoe beoordeel je medewerkers die je niet dagelijks ziet? Hoe weet je dat ze hun werk goed doen? En hoe weet je of ze hun werk nog wel leuk of uitdagend genoeg vinden? Daarom zijn er verschillende hulpmiddelen die hierbij kunnen helpen.”

Aan wat voor hulpmiddelen moeten we dan denken?

“Er zijn verschillende beoordelingstools waar gebruik van gemaakt kan worden. Zo heb je naast de bekende jaarlijkse beoordeling, welke ingevuld wordt door de leidinggevende, ook de mogelijkheid om te werken met 360-gradenfeedback waarbij medewerkers elkaar en hun leidinggevende beoordelen. Een andere goede methode is zelfreflectie, waarbij medewerkers worden gevraagd om hun eigen werk te beoordelen en na te denken over of zij goed in hun vel zitten. Wanneer dit niet het geval is, kan een deel van de arbeidstijd verloren gaan aan ziekte of doordat ongelukkige mensen met andere dingen bezig zijn op het werk. Of iemand vitaal is, verschilt per medewerker. Daarom moet dit bespreekbaar gemaakt worden, zodat de leidinggevende op de hoogte is en samen met de medewerker doelen kan formuleren en manieren om die doelen te halen.”

Welke rol speelt HR-software in dit proces?

“Deze rol wordt steeds groter. Je ziet nu nog dat bedrijven soms helemaal niet toekomen aan het vastleggen van de basis aan gegevens, of dat zij dit nog handmatig doen. Software zou deze bedrijven kunnen helpen bij een efficiëntieslag om zo hun bedrijf naar een hoger niveau te tillen. Wij bieden een totaalplaatje aan HR-software: MyForms. Dit is een laagdrempelig pakket – bestaande uit tools voor beoordelingen, 360-gradenfeedback, vlootschouw, e-portfolio en rapportages – dat eenvoudig te gebruiken is door zowel leidinggevenden als medewerkers. Het systeem kan daarnaast gekoppeld worden aan competenties, zoals presenteren of communicatie, welke vervolgens weer gekoppeld kunnen worden aan een te volgen opleiding. De tools maken duidelijk waar welk talent zit in de organisatie, welke competenties dit talent heeft en op welke manier talent ontwikkeld kan worden. Zo kan het pakket een bedrijf helpen bij het maken van de juiste beslissingen wat betreft het personeel.”

Meer informatie
www.myformshrm.com
info@myforms.nl
088-5500300