De veranderende arbeidsmarkt zorgt ook op het gebied van HR (human resources) voor trends die elkaar snel afwisselen. Hierbij moet risico-management niet uit het oog worden verloren, vinden Ineke Flaman en Teo de Haan van De Leeuw Consult.

Welke trends zijn momenteel zichtbaar op het gebied van HR?

Flaman: “Vroeger lieten bedrijven een HR-vraagstuk van begin tot eind oplossen door een consultancybureau. Tegenwoordig willen ze zoveel mogelijk zelf doen, voor een deel uit kosten-overweging, maar ook omdat ze een eigen instrument willen kunnen kiezen.

Daarnaast hebben bedrijven behoefte aan rollen – denk aan junior, medior en senior – in plaats van functiebeschrijvingen. Een functiebeschrijving is echter wel nodig om een functie te waarderen en aan de juiste salarisschaal te koppelen. Op basis van rollen mist daarvoor belangrijke informatie.

Zonder een goede functieomschrijving en -waardering ontstaat er marktwerking, waarbij salarissen door de markt worden bepaald. Bedrijven lopen hierdoor het risico medewerkers niet marktconform te betalen.”

De Haan: “Veel bedrijven willen vrij zijn in het kiezen van instrumenten die ze gebruiken voor zaken als talentmanagement en functiewaardering, waarbij functiewaardering CAO-gebonden is.

Daarbij valt op dat HR veel nieuwe instrumenten uit de markt test. Als deze niet werken, wordt overgegaan op iets nieuws. Instrumenten worden dus niet meer integraal toegepast. Bij functiewaardering adviseren wij competenties toe te voegen, zodat effectief de vertaalslag gemaakt kan worden naar talentmanagement.”

Hoe draagt talentmanagement bij aan risicomanagement binnen een organisatie?

Flaman: “Op basis van de visie, missie en strategie kan een bedrijf vaststellen hoe men de toekomst ziet, wat de identiteit is en wat ervoor nodig is om die uit te dragen. Daarna kan worden geanalyseerd welke medewerkers daarbij passen.

Vervolgens kunnen daar alle HR-processen op worden ingericht, kan gericht personeel worden geworven dat de vereiste competenties bezit en kan worden gekeken welke talenten bij huidige medewerkers kunnen worden ontwikkeld. Methoden voor het meten van talent zijn nuttig om medewerkers bewust te maken van hun talenten. Zo kan men er actief mee aan de slag, wordt de motivatie geprikkeld en hebben collega’s inzicht in elkaars talenten.”

De Haan: “Verder is het belangrijk om niet alles te laten afhangen van één persoon, maar te kijken naar de teamontwikkeling en -competenties. Door spreiding in competenties te realiseren en ervoor te zorgen dat medewerkers elkaar aanvullen, worden risico’s gespreid. Bovendien beperkt het plaatsen van de juiste mensen op de juiste plek risico’s als ziekteverzuim, verlaagde productiviteit en ongewenst verloop.”

Wat kunnen jullie hierin betekenen?


Flaman: “Wij helpen organisaties om op basis van de strategie functiewaardering toe te passen, gecombineerd met het in kaart brengen van competenties, zowel organisatiebreed als per functie. Hiermee ontstaat de basis voor een integrale aanpak van risico’s. Als het nodig is, doen we ook teamanalyses om te kijken of medewerkers op de juiste plek zitten.

Bij deze analyses kijken we waar medewerkers goed in zijn, welke competenties nodig zijn voor hun functie en of dat overeenkomt met hun profiel. Indien gewenst maken we een functieraster, waarin alle functies in kaart zijn gebracht en gekoppeld aan het salarishuis. Daarnaast doen we beloningsonderzoek, waarbij we marktonderzoek doen naar de salarissen in een sector. Ook geven we HR-advies; wij gaan samen met klanten in co-creatie aan de slag om hun doel te bereiken en komen zo gezamenlijk tot het eindresultaat.”

Voor meer informatie bel 030 3 030 679 of mail info@deleeuwconsult.nl