We leven in een land dat meer fietsen heeft dan inwoners. Tegelijkertijd is dit het land waar nog steeds zoveel mensen voor de auto kiezen, dat files eerder regel dan uitzondering zijn. Hoe kan dat? Waar zit het probleem en wat kunnen we daaraan doen? Het is tijd dat Nederland overgaat op een duurzaam en flexibel systeem waarbij niet het bezit van een fiets, maar het gebruik ervan centraal staat. Delen dus, vertelt Walter Nieuwendijk van Mobilock.

Wat is het probleem in Nederland?

“We hebben te maken met een groot mobiliteitsvraagstuk in ons land, met name in de grote steden. Mensen hebben behoefte om zich op een gemakkelijke en snelle manier te verplaatsen, maar stuiten met de auto op allerlei problemen, zoals files, opstoppingen en parkeerproblemen. Hierdoor kan men zijn of haar bestemming niet op tijd of zelfs helemaal niet bereiken.

Het openbaar vervoer is een goed alternatief, maar ook hier vormt zich een struikelblok: het gebeurt zelden dat de reis voor de deur van de reiziger start en weer exact op de plaats van bestemming eindigt. Daartussenin zit dus een gat dat de fiets uitstekend kan opvullen, maar dan moet je er wel een tot je beschikking hebben op elke gewenste plaats.”

Waarom is tot op heden nog geen flexibele oplossing gevonden?

“Fietsdeelsystemen zijn jaren geleden natuurlijk al ingevoerd in steden als Barcelona, Parijs en Londen. Deze systemen voorzien zeker in de vraag, maar zijn kostbaar en niet autonoom exploitabel. Dit terwijl gebruik tegenwoordig steeds meer het nieuwe bezit is, ook op het gebied van mobiliteit.

Reizigers willen mobiliteit steeds meer consumeren waar het hen past. Dan hebben we het onder anderen over forensen, gelegenheidsreizigers en toeristen. Eigenlijk over iedereen die zich verplaatst en dit op een efficiënte manier wil doen. Mensen hebben behoefte aan een systeem waarbij je de reis van A naar B van tevoren helemaal kunt invullen.”

Welke rol speelt technologie hierin?

“De laatste twee jaar is er steeds meer mogelijk geworden op het gebied van technologie, met name wat betreft het lokaliseren van verplaatsbare objecten. Vroeger moest daar externe voeding aan te pas komen, omdat de toegepaste gps veel energie gebruikte. Tegenwoordig zijn fietsen echt onderdeel geworden van het Internet of things, waardoor gegevens energiezuinig via de cloud uitgewisseld kunnen worden.”

Hoe hebben jullie hierop ingespeeld?

“Wij hebben een systeem ontwikkeld waarmee reizigers op elk moment, waar ze maar willen, met hun smartphone een fiets kunnen reserveren en meenemen. Deze flexibele mobiliteitsoplossing is een combinatie van hoogwaardige hardware, slimme software en traditionele materialen. Ons hardstalen Mobilock-slot is ontworpen conform de ART4-veiligheidseisen. Gebruikers kunnen via de app van Mobilock allerlei informatie inzien over de fiets die ze willen reserveren, van locatie tot aan de technische status.

Gebruikers hebben 24/7 de beschikking over deze informatie via de cloud. Wanneer de reiziger de rechten heeft gekocht voor het gebruik van de fiets, kan hij deze met een simpele druk op de knop ontgrendelen via de app. Op dat moment registreert het systeem wie welke fiets op welke plek heeft meegenomen. Zo houden we alles inzichtelijk. Het mooiste van dit systeem: het is duurzaam. Het werkt met nieuwe fietsen, maar ook met gebruikte, en we tasten de infrastructuur zo min mogelijk aan. In Nederland hebben we al 19 miljoen fietsen. Wij maken bij voorkeur gebruik van wat er al is.”

Meer informatie? Mail naar walter@mobilock.nl