Het pensioenbewustzijn van Nederlandse werknemers is laag. “Uit onze gegevens blijkt dat het inlogpercentage bij ons gemiddeld 55 procent bedraagt”, vertelt Marianne de Boer, algemeen directeur van BeFrank. “In de pensioenmarkt wordt dat gezien als behoorlijk hoog, maar ik maak me zorgen om die andere 45 procent. Bijna de helft heeft kennelijk geen interesse in wat hij of zij aan pensioen heeft opgebouwd, of de partner en kinderen inkomen hebben na overlijden en wat de mogelijkheden zijn om de financiële toekomst te verbeteren.”

Wat is er volgens u nodig om het pensioenbewustzijn te vergroten?

“Als je echt de aandacht wilt wekken, dan moet je mensen zelf verantwoordelijk maken voor hun pensioen en ook echt de regie geven. Op het moment dat mensen meer invloed krijgen op hun financiële toekomst, dan nodigt dat uit tot actie.”

Kunnen mensen nu al invloed uitoefenen op hun pensioen?

“Dat is in het huidige stelsel slechts beperkt mogelijk. Heel veel mensen zitten bijvoorbeeld verplicht bij een bedrijfstakpensioenfonds. Bedrijven die niet vallen onder zo’n verplichte pensioenregeling kunnen zelf een uitvoerder en een regeling kiezen. Als je iedereen optimale keuzevrijheid wilt bieden, is een wijziging nodig van het huidige pensioenstelsel.”

Hoe zou zo’n stelsel eruit kunnen zien?

“Je kunt bijvoorbeeld denken aan een stelsel zoals dat er nu is voor ziektekostenverzekeringen. De basisverzekering is voor iedereen verplicht, maar je kunt zelf kiezen bij wie je die verzekering afsluit. En je kunt die basis, binnen de fiscale mogelijkheden, ook verder uitbreiden. Als je eenmaal zo’n regeling hebt, staat die op jouw naam. Dus als je naar een andere werkgever gaat, dan krijg je geen nieuwe regeling maar geef je gewoon je rekeningnummer door zodat je werkgever zijn bijdrage op die rekening kan storten.”

Zover is het nog niet. Kunnen werkgevers in de tussentijd iets doen om het pensioenbewustzijn te vergroten?

“Jazeker en werkgevers geven ook aan dat ze dat als hun taak zien. Onlangs sprak ik tijdens een evenement met een aantal werkgevers. Zij voelen zich echt verantwoordelijk om hun medewerkers meer bewust te maken van het belang van een goed pensioen. Het is een kostbare arbeidsvoorwaarde en het is jammer dat niet alle werknemers daar de waarde van inzien. Het is belangrijk om werknemers daarop te wijzen en het gesprek met ze aan te gaan.”

Op welke manier kan de pensioenuitvoerder hierbij helpen?

“Wij doen dat door in het maatschappelijk debat te blijven benadrukken dat een individueel stelsel de enige toekomstbestendige en eerlijke oplossing is. Verder is heldere communicatie heel belangrijk. Bij BeFrank hebben we online tools zoals de pensioenplanner zodat je goed kunt zien waar je staat en wat je kunt verwachten aan pensioen. Verder bieden wij deelnemers keuzes zoals extra premie inleggen, je risicoprofiel aanpassen, zelf beleggen of laten beleggen. Maar ook kun je je verwachte pensioenleeftijd aanpassen en voorsorteren op doorbeleggen na je pensioen. Naast deze pensioenkeuzes vinden wij het belangrijk dat je later optimaal kunt genieten van je pensioen. Daarom hebben wij BeFit ontwikkeld; een platform met inspirerende artikelen over een gezonde lifestyle. Zo blijf je niet alleen financieel, maar ook fysiek in goede conditie.”

Meer informatie
info@befrank.nl