Veel IT-projecten worden al snel complex en ondoorzichtig. Er is inmiddels een ontwikkeling gaande waarbij betrokken partijen flexibeler opereren, beter samenwerken en bijvoorbeeld hun relevante data met elkaar willen delen, maar het kan nog voortvarender, stelt Tim Stribos, Head of Growth bij softwareontwikkelaar Moqod.

Tim Stribos

Tim Stribos

Wat maakt IT-projecten, zoals in de mobiliteit, zo ingewikkeld?

“Bij zo’n IT-project zijn altijd veel partijen betrokken, die allemaal hun eigen belangen hebben. Men heeft de neiging om het eigen domein en de eigen data af te schermen. Neem de OV-chipkaart: nu zijn er verschillende checkpalen voor de diverse vervoerders. Aan de ‘achterkant’ is dit prima aan elkaar te knopen, toch moet de consument tussendoor in- en uitchecken. Daarnaast beginnen veel IT-partijen pas aan een innovatietraject als aanbestedingsprogramma’s, subsidies en onderhandse gunningen van de overheid daar budgetten voor vrijmaken. Dat heeft een vertragend effect op de uitvoering van projecten. Hiermee zijn slechts twee factoren genoemd waardoor iedere betrokken partij zijn eigen weg probeert te zoeken binnen zo’n IT-project. Gelukkig zijn er ook initiatieven om beter te gaan samenwerken; projecten kunnen veel efficiënter en goedkoper worden als deelnemende partijen bijvoorbeeld hun relevante data openstellen voor derden. Een dergelijk open dataplatform zou wel anders georganiseerd moeten worden dan de huidige, bestaande platforms en meer data moeten ontsluiten, en deze bij voorkeur real time gaan aanbieden. Veel partijen werken inmiddels aan initiatieven op dit gebied.”

Hoe pakken jullie IT-projecten aan?

“Moqod is een startup met een frisse, innovatieve benadering van IT-projecten. Wij werken bij voorkeur samen met partijen die hun data met ons delen. Samen bekijken we waar de knelpunten zitten en leggen die voor aan de opdrachtgever. We werken agile; beginnen met kleine projecten, die we zo snel mogelijk iteratief testen en opleveren. Pas daarna gaan we opschalen. Ook met mobiliteits- en verkeersprojecten, die vaak groot en prijzig zijn, kun je in plaats van in één keer veel geld te investeren, kleinschalig en dus goedkoper beginnen. Wij zijn een jong, dynamisch softwarebedrijf en hanteren innovatieve werkwijzen. De praktijk wijst uit dat dit veel goedkoper werkt en efficiënter uitpakt.”

Meer informatie
Moqod is een innovatief, jong softwarebedrijf. Ze adviseren en ontwikkelen veel voor startups maar ook voor partijen als UBER en Rijkswaterstaat.
Moqod
020 893 2331
www.moqod.com