Van alle werknemers in Nederland is 90 procent tevreden met zijn baan. Dat klinkt goed, maar tegelijkertijd is slechts 20 procent ook daadwerkelijk enthousiast over het werk dat hij doet. Van die 20 procent moet je het hebben als bedrijf. Zij maken het verschil in resultaten. Maar dat wil niet zeggen dat je de rest van je werknemers niet moet en kunt motiveren om zich te ontwikkelen.

De impact van gebrekkige motivatie

Werknemers die geen motivatie hebben of bevlogen zijn, houden zich dagelijks tot 2 uur bezig met iets anders dan hun reguliere werk. Dat kost alle werkgevers samen ongeveer 6 miljard euro per jaar. Managers die deze groep werknemers willen trainen, doen dat niet door ze een verplichte cursus voor te schrijven. Kennis en vaardigheden zijn wel te trainen, maar iemands gedrag veranderen is veel moeilijker. Datzelfde geldt voor iemands normen en waarden. En over natuurlijke aanleg heb je al helemaal niets te zeggen. Als een werknemers geen zin in heeft, dan gebeurt het niet.

De individuele talenten van werknemers

Werknemers zijn slechts beperkt te ontwikkelen, weet talentanalist Henny Pauwels. Hij stelt dat werknemers pas enthousiast worden als ze werk krijgen wat ze leuk vinden en wat hen ligt. En de juiste accountmanager met de juiste competenties op de juiste plek, biedt ook zijn voordelen voor de organisatie. Wanneer competenties overeen komen en niet competitief zijn met de sales-doelstellingen, is het gemakkelijker doelen te bereiken. Ook doet de accountmanager dat met meer plezier.

Werkgevers zouden bij het bieden van trainingen veel meer uit moeten gaan van de individuele krachten van hun personeelsleden. Erachter komen wat de competenties van de individuele accountmanagers zijn is dus onmisbaar voor organisaties die hun doelstellingen willen behalen. Pauwels: “Managers die willen dat het goed gaat met hun personeel moeten zien te achterhalen hoe hun werknemers onder de waterlijn in elkaar steken. Iemand die van nature bijvoorbeeld creatief is en wil leren, kun je op salesgebied veel makkelijker ontwikkelen dan iemand die dat niet is.”

Continue ontwikkeltrajecten

Continue ontwikkeltrajecten, toegespitst op het individu, zijn effectiever dan twee keer per jaar een losse training voor de massa. Alleen op die manier ontwikkelt personeel zich optimaal en kunnen de juiste accountmanagers gevonden worden om de doelstellingen op het gebied van sales te behalen. Maar voordat dat mogelijk is, moeten managers wel hun personeel leren kennen. De beste manier om dat te doen is bij de koffieautomaat gaan staan, het gesprek aan te knopen en werknemers te vragen wat hun motivatie is en hoe hun droombaan er uit zou zien.

Pols de motivatie regelmatig

Door accountmanagers regelmatig te ondervragen, wordt duidelijk hoe zij zichzelf zien binnen het bedrijf, waar hun aanleg ligt en hoe ze zich kunnen verbeteren. Volgens Pauwels werkt zulk onderzoek het best als de gestelde vragen inspelen op het gevoel van de werknemer. Vraag dus niet of iemand vindt dat hij motivatie heeft, maar vraag hem of haar wat collega’s vinden dat hij of zij zou kunnen verbeteren. Dergelijke tests kunnen het best meerdere keren per jaar gehouden worden. Vindt er een verandering binnen het bedrijf plaats? Pols dan opnieuw de motivatie van de werknemer. Pauwels: “Wat dat betreft is het net een relatie.”