Bouw- en infrastructurele projecten zijn complex en kennen vele risico’s. Goed verzekerd zijn is onontbeerlijk. “Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen hun voordeel doen met onze kennis en ervaring”, aldus Niek Vonk, directeur Marine & Engineering van verzekeraar Allianz.

Wat is het belang van een goede verzekering?

“Grote bouw- en infrastructurele projecten zijn complex en worden vaak in relatief korte tijd gerealiseerd. Deze projecten brengen grote risico’s met zich mee. Maar ook bij kleinere projecten doen zich risico’s voor. Specifiek voor bouwprojecten zijn verzekeringen ontwikkeld waarbij alle betrokken par-tijen zijn verzekerd. Schades worden snel afgewikkeld zonder verstoring van samenwerking of voortgang.

Ook schade door ontwerpfouten of door gedwongen uitstel van de oplevering, schade aan derden en zelfs schade aan constructies tot ver na oplevering zijn verzekerbaar. Financiers eisen vaak een goede verzekering voor ze in een groot project stappen. De risico’s zijn groot en kunnen zelfs de bestaanszekerheid van een bedrijf aantasten. En dat risico wordt groter. De Eerste Kamer beslist nog over plannen voor wijziging van de bouwwetgeving.

Daarin moet de aannemer zelf aantonen dat hij voldoet aan de overeengekomen kwaliteit en worden de aansprakelijkheden voor uitvoerende partijen aangescherpt. In de huidige situatie ligt het aantonen van aansprakelijkheid bij de opdrachtgever: ‘wie eist, bewijst’. Dat geldt dan niet meer. Uitvoerders zijn na invoering aansprakelijk voor gebreken en moeten straks hun onschuld bewijzen en dat tot twintig jaar na oplevering.”

Hoe maak je als opdrachtgever/ opdrachtnemer je risico’s expliciet en hoe kan je ze beheersen?

“Eigenlijk doorloop je als opdrachtnemer vier stappen: inventariseren en inschatten van mogelijke risico’s, bedenken met welke maatregelen je risico’s tot acceptabel niveau kunt terugbrengen, de maatregelen uitvoeren en tot slot monitoren of de verwachte effecten zich voordoen en vaststellen of er geen nieuwe risico’s bij gekomen zijn. Gebeurt dat of zijn de effecten anders dan verwacht, dan moet je controleren wat er aan de hand is en je maatregelen bijstellen. Vergeet dan niet te toetsen of het totaal nog in lijn is met de afspraken met de verzekeraar.”

Wat is jullie ervaring met verzekeren van bouw- en infrastructurele projecten?

“Bij met name grote projecten zijn bij aanvang het ontwerp en tijdelijke constructies vaak nog niet in detail uitgewerkt. Toch willen partijen dan al hun risico’s zoveel mogelijk beperken en duidelijkheid over de verzekerbaarheid van het project. Wij merken dat het handig is dat onze riskmanagers dan al bij het project worden betrokken.

De risicobeheersende maatregelen worden dan in overleg overeengekomen. Ook heeft de klant dan als voordeel dat wij direct geïnformeerd zijn over risicowijzigingen. Deze werkwijze vraagt natuurlijk wel commitment van alle betrokken partijen. Uiteindelijk is het voorkomen van schade toch beter. In dat licht: risicomanagement loont echt.”

Waarom moeten opdrachtgevers/ opdrachtnemers bij jullie zijn?

“Allianz heeft ruime ervaring in het verzekeren van grote en kleine bouw- en infrastructurele projecten en verzekert ook grote projecten buiten Nederland. Grote projecten zijn bijvoorbeeld de Noord/Zuidlijn, kantorenpanden, win-kelcentra en woontorens.

Denk bij kleinere projecten aan de bouw van woningen en bedrijfspanden. Wij volgen de ontwikkelingen en passen onze producten daarop aan. Specialistische kennis van onze riskmanagers en ingenieurs beperken risico’s van opdrachtgevers/nemers aanzienlijk. En gaat het onverhoopt mis, bij een onvoorziene of zeldzame gebeurtenis, dan maakt Allianz graag haar beloften waar. Daar staan wij voor en daar mag onze klant van uitgaan.”

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de oplossingen van Allianz?
Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.
Of kijk op www.allianz.nl