De stad van de toekomst vraagt om betere beheersing van de openbare ruimte en een betere relatie met de burger. Online platforms kunnen gemeenten helpen deze stad te creëren. “Wij verbinden digitale mogelijkheden aan een betere wereld”, aldus René Wanders van Decos, moederbedrijf van online platform Fixi.

Hoe verschilt beheer en onderhoud in de toekomst met beheer en onderhoud nu?

“Vaak zie je dat mensen niet weten waar en hoe ze een melding moeten doen. En als ze het doen, krijgen ze vaak geen terugkoppeling over de afhandeling. De bereidheid om te melden vermindert dan snel. Met slimme apps komen gemeenten sneller in contact met hun inwoners en kunnen die eenvoudig en altijd meldingen doen.”

Wat zijn de voordelen voor gemeenten?

“Gemeenten weten beter wat er speelt in hun wijken en kunnen daar op inspelen. Een online platform maakt inzichtelijk waar meldingen worden gedaan. Daar kunnen gemeenten hun beleid op aanpassen door bijvoorbeeld een bepaalde wijk meer aandacht te geven. Het groenonderhoudsniveau in een gemeente was bijvoorbeeld heel hoog, maar aan de hand van het aantal meldingen in de wijken heeft de gemeente een betere verdeling gemaakt. Daarbij bespaart het kosten als extra ogen meekijken naar de openbare ruimte, al moet je dat als gemeente natuurlijk ook zelf blijven doen.”

Hoe reageren inwoners?

“Die vinden het leuk dat de gemeente terugkoppelt wat zij met een melding heeft gedaan, bijvoorbeeld door een foto te laten zien van het herstel. Dat vergroot ook de bereidheid om in de toekomst opnieuw te melden. Voor behandelende ambtenaren is het leuk dat ze direct contact hebben met inwoners en ze complimenten of leuke berichtjes krijgen.

Zo komen inwoners en ambtenaren dichter bij elkaar. Voorheen zag je nog wel de houding dat medewerkers van de buitendienst in hun busje bleven zitten en ‘de afdeling communicatie wel met de mensen sprak’. De buitendienst gaat daar nu professioneel mee om en stapt soms op eigen initiatief naar een wijkoverleg om te vragen hoe ze beter met meldingen kunnen omgaan.”

Een drempel voor gemeenten om op het systeem over te stappen is dat ze een stortvloed aan meldingen verwachten. Hoe is dat te ondervangen?

“Sommige gemeenten denken dat ze een grote groei van het aantal meldingen niet aankunnen. Wij zorgen ervoor dat melders bericht krijgen als hun melding al eerder is gemaakt en de gemeente aan de melding werkt. Zo voorkomen we dubbelingen. Daarnaast kun je als gemeente beter weten wat er speelt, dan dat er klachten zijn en onrust ontstaat. Een online platform is slechts een van de kanalen om te melden, dus daar moeten ze niet bang voor zijn.”

Hoe zien jullie de toekomst van jullie platform?

“In de toekomst wil Decos zijn online platform Fixi bijvoorbeeld inzetten bij vakantie- en attractieparken, festivals en dierentuinen. Het platform is namelijk heel interessant voor de volledige leefomgeving. Daarbij kan het ook zelfredzame inwoners helpen die na herhaaldelijk melden zelf aan de slag willen en daar budget voor vragen. Als je die mogelijkheid op een laagdrempelige manier aanbiedt, dan kan dat zeker werken.”