Sinds mei 2016 is het nieuwe Europese douanerecht in werking getreden. Na bijna een kwart eeuw werd vorig jaar afscheid genomen van het vertrouwde Communautair Douane Wetboek (CDW). De nieuwe douanewetgeving is nodig omdat de wereld globaliseert en de douane steeds meer digitaliseert, er meer aandacht is voor veiligheid en omdat organisaties zoals Fenedex wetgeving eenvoudiger willen maken voor bedrijven. “Met het moderniseren van de communautaire douanewetgeving zet de Europese Unie (EU) een belangrijke stap op weg naar uniforme regels voor de lidstaten”, zegt Maarten Bedaf, directeur van Customs Support Group. “Voor logistieke bedrijven en verladers komt dat als geroepen.”

Wat verandert er aan wet- en regel-geving rondom douane afhandeling voor logistieke bedrijven?

“Een belangrijke verandering is de douanewaarde. Een klant die producten invoert wil een zo laag mogelijke waarde wegzetten. Er waren regelmatig discussies over die waarde. Daar is nu duidelijkheid over. Het is niet meer mogelijk om de transactiewaarde te baseren op eerdere verkopen gericht op uitvoer naar de EU. De tweede opvallende verandering heeft te maken met de bijzondere regelingen en wederuitvoering. De regelgeving die hierop betrekking heeft is vereenvoudigd. De werkzaamheden van de logistieke dienstverleners worden makkelijker om-dat er nog maar twee douane entrepots zijn. Voorheen waren dat er meer.”

Wat is het grootste winstpunt van de veranderingen?

“Meer eenvoud en duidelijkheid draagt bij aan de profilering van Nederland als aantrekkelijke locatie. Als douane laat je zien dat je met klanten meedenkt en werk maakt van het snel afhandelen van formaliteiten rond producten. Dat zijn kwaliteiten die voor het bedrijfsleven zwaar wegen.”

Hoe speelt duurzaamheid een rol bij douane processen?

“In de supply chain proberen we zo weinig mogelijk CO2-uitstoot te veroorzaken, bijvoorbeeld door zo min mogelijk met lege vachtwagens te rijden. Maar misschien levert een slimme douane-oplossing een veel grotere bijdrage aan een gezond milieu. Als je de spullen niet eerst hoeft op te slaan voordat ze worden vrijgemaakt voor Europa en de inspectie kan plaatsvinden in de rijdende vrachtwagen, dan reduceer je de milieudruk en je bespaart tijd. Nu is het zo dat containers eerst worden gelost, in bijvoorbeeld de haven van Rotterdam, en daar worden opgeslagen tot de douane na controle groen licht geeft voor verder vervoer. Het zou mooi zijn als de vrachtwagen vanaf het schip meteen de weg op kan. Je moet alleen zorgen dat de inspectie binnen een bepaalde tijd is afgerond. Het hele controleproces is al zo geautomatiseerd, dat je helemaal geen vaste locaties meer nodig hebt. Verreweg de meeste inspecties worden al digitaal gedaan. Voor het kleine percentage dat er tussenuit wordt gehaald voor een fysieke controle zijn er genoeg meldpunten in Europa beschikbaar. Dat hoeft niet per definitie in Nederland.”

Wat voor slimme oplossingen kunnen jullie bieden?

“Voor nationale en internationale logistieke partijen en producenten zijn wij een formaliteiten-afhandelaar. Een neutrale douane-agent die op Europees niveau oplossingen biedt op het gebied van douaneservices. Dat varieert van transit- en exportdocumenten en tijdelijke invoer en uitvoer tot en met Certificaten van Oorsprong, detachering en fiscale vertegenwoordiging. We zijn actief op de belangrijkste internationale logistieke knooppunten in Noord Europa. Met meerdere direct inzetbare douane- declaranten en douane-specialisten kunnen wij organisaties ondersteuning bieden die onvoldoende specifieke douanekennis en/of mankracht hebben. Een belangrijk instrument hierbij is onze geavanceerde software, die in vrijwel alle Europese landen naadloos aansluit op de lokale douanesystemen. Hiermee kunnen we de noodzakelijke formaliteiten snel regelen.”