De Nederlandse logistieke sector levert een belangrijke bijdrage aan de internationale concurrentiepositie van bedrijven die vanuit ons land opereren. Dat is niet alleen aantrekkelijk voor de ondernemingen die al in Nederland zijn gevestigd, maar ook voor internationale ondernemingen die op zoek zijn naar een geschikte locatie in Europa. Naast het fiscale klimaat, de arbeidsmarkt en de kwaliteit van het leven in Nederland, is logistiek een waardevolle factor in het vestigingsklimaat. En dan gaat het om zaken als bereikbaarheid, infrastructuur en het gemak waarmee je zaken kunt doen.

Nederland als distributieland

Bij dat laatste speelt Douane Nederland een belangrijke rol. Want naast het bestrijden van smokkel van drugs, namaakgoederen, wapens, nucleair materiaal en de heffing van invoerrechten en accijnzen is ook het faciliteren van een snelle en veilige doorvoer van goederen een prioriteit. “Het is een goede zaak dat de kwaliteit van je douane bijdraagt aan je concurrentiepositie”, zegt Remco Buurman, directeur van Nederland Distributieland (NDL/HIDC). Daarbij zijn bedrijven en organisaties aangesloten die zich direct of indirect bezighouden met logistiek via weg, water, spoor, lucht of leidingen: logistieke dienstverleners, verladers, financiële instellingen, consultants, personele dienstverleners, ICT-leveranciers, regionale en lokale overheden, kenniscentra, universiteiten en hogescholen.

Innovatie en samenwerking

Onder de naam Holland International Distribution Council (HIDC) promoot NDL Nederland als ‘Your logistics gateway to Europe’ in het buitenland. De organisatie adviseert buitenlandse verladers die hun producten (willen) afzetten op de Europese markt en biedt hulp bij het opzetten of herstructureren van hun Europese distributie. Innovatie en verdergaande samenwerking tussen alle betrokken partijen zijn volgens Buurman voor Nederland de sleutelwoorden om ook in de toekomst beslagen ten ijs te komen.

Hoe hoog scoort Nederland?

Op internationale ranglijsten die de slagkracht van landen op het gebied van handel en logistiek weergeven, staat Nederland al jaren in de top. Bij het verklaren van de hoge klassering wordt de rol van de Nederlandse douane vaak genoemd. In het Global Competitiveness Report van het World Economic Forum staat Douane Nederland op de achtste plaats in een klassement van 140 douanediensten. Bij de beoordeling is vooral gekeken naar de efficiëntie van procedures: hoeveel hinder het bedrijfsleven ondervindt als gevolg van controles.

Nederland scoort het hoogst

Verder blijkt uit een onderzoek van de United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) – een organisatie die duurzame economische groei in VN-lidstaten nastreeft – dat Nederland van alle landen in Europa en Azië het hoogste percentage handelsbevorderende maatregelen heeft doorgevoerd (91 procent tegen gemiddeld 62 procent). Als een van de succesfactoren wordt de goede dialoog tussen douane en bedrijfsleven genoemd. Ook in het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP) is de douane vertegenwoordigd. Door gebruik te maken van het NLIP hoeven partijen nog maar één keer informatie aan te leveren. Die informatie wordt vervolgens gedeeld met alle loketten die nodig zijn in de logistieke stroom.

Gebruik van kennis en ervaring

Het NLIP maakt gebruik van de kennis en ervaring van al bestaande en succesvolle informatieplatformen van Schiphol, de havenbedrijven van Amsterdam en Rotterdam en de overheid en wordt uitgebreid met nieuwe platformen. Al die platformen moeten uiteindelijk resulteren in een geïntegreerd platform, dat leidt tot synchromodaal transport. Dat betekent dat iedere gebruiker op elk gewenst moment kan kiezen tussen verschillende vervoersmodaliteiten: weg-, spoor-, water- of luchttransport. De keuze wordt gemaakt op basis van realtime verkeers- en transportinformatie en de wensen op het gebied van snelheid, betrouwbaarheid, doorlooptijd, kwaliteit, duurzaamheid en kosten.